Sigla czytań:

I czytanie:  (Iz 54, 1-10)

Psalm: (Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a))

Ewangelia: (Łk 7, 24-30)

Homilia: