13 grudnia 2021 r. po adoracji i Mszy św. w kościele św. Marka w intencji osób przygotowujących się do sakramentów oraz w intencji całego dzieła katechumenatu, odbyło się wieczorem kolejne spotkanie katechistów naszego Ośrodka Katechumenalnego. Tym razem spotkanie poprowadził Ks. Marek Gilski wokół tematu: “Niepokalana, a co z nami”? Chodziło o odpowiedź na pytanie, co z tajemnicy Niepokalnego Poczęcia dla nas wynika.

Za miesiąc kolejne spotkanie formacyjne. Prosimy o modlitwę za wszystkich przygotowujących się do sakramentów i za towarzyszących im katechistów.