Sigla czytań:

1 czytanie  (Ef 2, 19-22)

Psalm (Ps 19, 2-5)

Ewangelia (Łk 6, 12-19)

Homilia:

Katecheza: