Sigla czytań:

1 czytanie (Rz 3, 21-30a)

Psalm (Ps 130 (129), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 7bc))

Ewangelia (Łk 11, 47-54)

Homilia:

Katecheza: