Sigla czytań:

1. czytanie (Ef 3, 14-21)

Psalm (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 11-12. 18-19 (R.: por. 5b)

Ewangelia (Łk 12, 49-53)

Homilia:

 

Katecheza: