Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – święto

I czytanie: Hbr 2, 10-18

Ewangelia: J 17, 1-2.9.14-26