1. czytanie (Dz 22, 30; 23, 6-11)

Ewangelia (J 17, 20-26)

Katecheza