1. czytanie (Dz 15, 7-21)

Ewangelia (J 15, 9-11)

Adoracja Najświętszego sakramentu: