1. czytanie (Ap 12, 10-12a)

lub 2. czytanie (1 Kor 1, 10-13. 17-18)

Ewangelia (J 17, 20-26)

Katecheza o Kościele i Maryi