Sigla czytań:

I czytanie: Dz 4, 32-35

Psalm: 118 (117), 2-4. 16-18. 22-24

II czytanie: 1 J 5, 1-6

Ewangelia: J 20, 19-31

homilia: