I czytanie: Pwt 4, 1. 5-9

Psalm: Ps 147B, 12-13. 15-16. 19-20

Ewangelia: Mt 5, 17-19

homilia: