I czytanie: 1 P 5, 1-4

Psalm: Ps 23 (22), 1b-3a. 3b-4. 5. 6

Ewangelia: Mt 16, 13-19

homilia: