I czytanie: Ef 4, 1-7. 11-13

Psalm: Ps 19 (18), 2-3. 4-5b

Ewangelia: Mt 9, 9-13

homilia:

katecheza: