Sigla czytań:

1 czytanie: 2 Kor 3, 4-11

Psalm: Ps 99 (98), 5-6. 7-8. 9

Ewangelia: Mt 5, 17-19

homilia bpa Janusza Mastalskiego: