I czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11

Psalm: Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11

Ewangelia: J 17, 20-26

homilia:

katecheza: