I czytanie: Dz 15, 7-21

Psalm: Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 10

Ewangelia: J 15, 9-11

homilia:

katecheza: