Ks. Edward Staniek jest katolickim kapłanem, doktorem habilitowanym teologii, patrologiem. W latach 1993–2001 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. Jest autorem wielu książek, cenionym rekolekcjonistą i kierownikiem duchowym. Od wielu lat mieszka przy kościele św. Marka. Polecamy tę krótką rozmowę z nim.