Zapraszamy na kolejne spotkanie Absolwentów Katechumenatu w zmienionym terminie – z poniedziałki na piątki. Odtąd będziemy się spotykać w pierwsze piątki miesiąca, teraz jednak wyjątkowo (ze względu na Święta) w najbliższy piątek, czyli 14-tego. Spotkamy się tradycyjnie na Mszy o 18.30, a potem na spotkaniu w salce przy wielkanocnym “co nieco”.

“Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama, dziedzicami zgodnie z obietnicą (Ga 3,26-28)”.