1 grudnia miał w kościele św. Marka w Krakowie miejsce obrzęd przyjęcia do katechumenatu 12 kandydatów, proszących o chrzest. Obrzęd rozpoczał się u drzwi kościoła. Biskup Robert wraz z Ks. Andrzejem i asystą zbliżył się do zamkniętych drzwi, zapraszając naszych kandydatów, by wraz z poręczycielami weszli do kościoła, z ciemności do oświetlonego wnętrza świątyni. W obrzędzie wybrzmiały pytania: „O co prosisz Kościół Boży?”, na który odpowiedzieli: „O wiarę”. “Co ci daje wiara?” – “Życie wieczne”. Najmłodsza, 8-letnia kandydatka odpowiedziała, że przez chrzest stanie się dzieckiem Bożym na zawsze. Obrzęd naznaczenia krzyżem jest zawsze bardzo przejmujący, nie tylko dla kandydatów do chrztu, ale także dla wszystkich uczestników. Padają słowa:

N., przyjmij krzyż na czole. + Sam Chrystus umacnia cię znakiem swojego zwycięstwa. Ucz się Go poznawać i naśladować.

+ Przyjmij znak krzyża na uszach, abyś usłyszał głos Pana.
+ Przyjmij znak krzyża na oczach, abyś ujrzał jasność Bożą.
+ Przyjmij znak krzyża na ustach, abyś odpowiedział na słowo Boże.
+ Przyjmij znak krzyża na piersiach, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w twoim sercu.
+ Przyjmij znak krzyża na barkach, abyś udźwignął słodkie brzemię Chrystusa.

Nasi nowi katechumeni mają w wierze przebyć dalszą drogę do pełni spotkania z Chrystusem. Na tę drogę otrzymali pomoc w postaci krzyża oraz Ewangelii. Odtąd są już w łonie Kościoła, który podczas Paschy “zrodzi” ich w wodach chrztu do życia wiecznego.

Tegoroczni katechumeni pochodzą także z różnych stron świata. W Kościele jednak dzięki Chrystusowi i wierze stają się naszymi braćmi i siostrami. Prosimy o modlitwę za nich i za nas, którzy idziemy razem z nimi, byśmy wytrwali w wierze i miłości do końca.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z tego wydarzenia (zdjęcia zostały umieszczone za zgodą kandydatów).

Potrzebują naszej modlitwy.