Sigla czytań:

I czytanie: Flm 7-20

Psalm: Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a.9b-10

Ewangelia: Łk 17, 20-25

Homilia:

Katecheza: