16 września, podczas Mszy w kościele św. Marka, przeżywaliśmy wraz z naszym kolejnym katechumenem obrzęd wybrania. Z powodu nagłych okoliczności nie mógł on przyjąć sakramentów wtajemniczenia wraz z grupą pozostałych wybranych. Teraz jednak został i on wezwany, wybrany, by po skrutyniach i obrzędach przekazania przyjąć sakrament chrztu, bierzmowania i po raz pierwszy złączyć się z Chrystusem w Komunii świętej. Jego nowe imię zostało wpisane do Złotej Księgi, do Księgi Życia i do Serca Boga, z której to księgi i Serca nic już go nie zdoła wymazać. Kościół jak mądra i czuła Matka towarzyszy swoim rodzącym się dzieciom w procesie przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia, udzielając im potrzebnych łask i konkretnej pomocy, jakie są związane z działaniem Boga w liturgii obrzędowej i we wspólnocie Kościoła. Bogu niech będą dzięki za naszego kolejnego brata w drodze do pełnego spotkania z Nim!