W naszym Ośrodku Katechumenalnym przygotowujemy dorosłych do sakramentu bierzmowania. Z różnych powodów sakrament ten nie został przez niektórych przyjęty w wieku katechizmowym. Ważne jest jednak to, że w dorosłym wieku wielu z nich odkrywa pragnienie przyjęcia tego sakramentu, decydując się na pogłębioną formację. Często jest to dla nich moment przełomowy, kiedy po latach zaczynają na nowo odkrywać Chrystusa i Jego Ewangelię i wchodzić w osobistą, codzienną relację z Nim. Zapraszamy wszystkich, którzy pragną pogłębić życie wiary i przez przyjęcie sakramentu bierzmowania bardziej korzystać z udzielanych nam przez Boga darów i łask. Więcej informacji w zakładce Sakramenty/bierzmowanie.