26.05.2022 r. podczas Mszy świętej w kościele św. Marka Bogdan, jeden z naszych braci, ochrzczony w dzieciństwie w Kościele prawosławnym, uroczyście wyznał wiarę i wszedł do pełnej jedności z Kościołem katolickim, w którym też po raz pierwszy przyjął Komunię świętą. Oprócz Bogdana, Anna, przygotowująca się w naszym Ośrodku Katechumenalnym od wielu miesiący do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej po raz pierwszy w pełni uczestniczyła w Eucharystii. Bogu niech będą dzięki za naszych braci i siostry, którzy odkrywając w swoim sercu głębsze pragnienie poszukiwania Boga, idą za Nim i decydują się na życie w zjednoczeniu z Nim.