Sigla czytań:

I czytanie: Dz 13, 13-25

Psalm: Ps 89 (88), 2-3. 21-22. 25 i 27

Ewangelia: J 13, 16-20

Homilia: