Dziś (tj. w Wielką Środę) przeżywaliśmy podczas Mszy świętej w kościele św. Marka obrzęd Effeta. Ten ryt, znany już w starożytności, podkreśla konieczność łaski do tego, aby człowiek był zdolny przyjmować Słowo Boże i wyznawać wiarę. Celebrans dotyka kciukiem prawego i lewego ucha oraz zamkniętych ust każdego z wybranych, mówiąc: „Effeta, to znaczy: ‘otwórz się’, abyś na cześć i chwałę Boga wyznawał wiarę, którą ci głoszono”. Następnie miał miejsce drugi obrzęd – oddania Symbolu wiary. Ze względu na to, że wśród naszych wybranych są osoby obcojęzyczne i niektóre pragnęły oddać Symbol wiary w swoim ojczystym języku (w języku “serca”), zabramiało Credo po polsku, po angielsku, po słoweńsku oraz po węgiersku. Następnie nasi wybrani po raz ostatni zostali odesłani, by już po chrzcie cieszyć się z nami bliskością ołtarza i Chrystusa w Komunii świętej.

Po tych obrzędach miał jeszcze miejsce obrzęd konwersji – wejścia w pełnię jedności z Kościołem katolickim jednego z naszych braci z Ukrainy, który został ochrzczony w Kościele prawosławnym. Wyznał on uroczyście wiarę i po raz pierwszy przyjął Komunię świętą w naszej Wspólnocie. Ksiądz wypowiedział do niego słowa: “Witaj w Domu” i objął go jak brat brata.

Wszystkich, którzy w naszym Ośrodku Katechumenalnym (i wszędzie na świecie) przygotowują się do sakramentów świętych polecamy Waszej szczerej, braterskiej modlitwie. Poniżej kilka zdjęć z dzisiejszych obrzędów.