10 marca, podczas Mszy świętej sprawowanej w kościele św. Marka, ośmioro katechumenów uczestniczyło w obrzędzie “Wybrania”, czyli “wpisania imienia”. Zgodnie z wielowiekową tradycją sprawuje się go na początku Wielkiego Postu.  

Kościół wysłuchuje opinii chrzestnych i katechetów, przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów paschalnych. Ten Obrzęd zamyka właściwy katechumenat. Aby ktoś mógł być włączony do grona “Wybranych”, wymaga się od niego dojrzałej wiary i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów: chrztu, bierzmowania i Eucharystii.

Osobiste wpisanie imienia do księgi katechumenalnej jest symbolicznym przedstawieniem prawdy o wpisaniu do niebiańskiej księgi życia. Mszy świętej i Obrzędowi Wybrania przewodniczył Ks. Bp Robert Chrząszcz, który po raz kolejny towarzyszył naszym katechumenom. On bowiem przyjmował ich kilka miesięcy temu do katechumenatu.

W niedzielę13.03. do grona Wybranych dołączył kolejny katechumen. Podczas Mszy świętej obrzędowi Wybrania tym razem przewodniczył Ks. Andrzej Wójcik. Grupa wybranych, przygotowujących się w Ośrodku Katechumenalnym przy kościele św. Marka lub we współpracy z nim, jest więc w tym roku 9-osobowa.

W następnych tygodniach Wybrani będą uczestniczyć w spotkaniach i obrzędach przygotowujących ich już bezpośrednio do chrztu. Polecamy ich Waszym modlitwom. Módlmy się również o to, by wciąż powiększało się grono szukających Boga i decydujących się na świadome życie z Nim.

Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć z Mszy i obrzędu.