Sigla:

I czytanie: Iz 60, 1-6

Psalm: Ps 72 (71), 1b-2. 7-8. 10-11. 12-13 (R.: por. 11)

II czytanie: Ef 3, 2-3a. 5-6

Ewangelia: Mt 2, 1-12

Homilia: