Zazwyczaj na początku adwentu w naszym Ośrodku Katechumenalnym jest obrzęd przyjęcia do katechumenatu nowych osób. Tych, którzy odkrywają pragnienie poszukiwania Boga i chcą zostać chrześcijanami. Ten obrzęd jest bogaty w gesty, które Kościół przez Biskupa udziela kandydatom do chrztu. Znak krzyża i „opieczętowanie” nim zmysłów człowieka wyraża prawdę rzeczywistości duchowej – odtąd katechumeni stają się częścią owczarni Chrystusowej. Jeszcze nie samodzielni w wierze, ale już są w łonie Kościoła i czerpią od niego duchowe łaski. Ewangelia, którą otrzymują jest drogowskazem do poznawania Chrystusa – Osoby i nauczania. Teraz otwiera się przed nimi droga do źródła chrzcielnego. Polecamy ich modlitwie.

W Krakowie w kościele św. Marka 2 XII miał miejsce obrzęd przyjęcia do katechumenatu 6 dorosłych osób. Kolejni kandydaci są w drodze.