Sigla czytań:

1 czytanie (Rz 14,7-12)

Psalm (Ps 27,1.4.13-14)

Ewangelia (Łk 15,1-10)

Homilia:

Katecheza: