Sigla czytań:

1 czytanie (Ne 8, 1-4a. 5-6. 7b-12)

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 9a))

Ewangelia (Łk 10, 1-12)

Homilia:

Katecheza: