Sigla czytań:

czytanie (Ag 1, 1-8)

Psalm (Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a))

Ewangelia (Łk 9, 7-9)

Homilia: