Sigla czytań:

czytanie (1 Tm 4, 12-16)

Psalm (Ps 111 (110), 7-8. 9. 10 (R.: por. 2a))

Ewangelia (Łk 7, 36-50)

Homilia: