Sigla czytań:

1. czytanie (Iz 41, 13-20)

Psalm (Ps 145 (144), 1bc i 9. 10-11. 12-13 (R.: por. 8))

Ewangelia (Mt 11, 11-15)

 

Homilia:

 

Katecheza: