Sigla czytań:

1. czytanie (Flm 7-20)
Psalm (Ps 146 (145), 6c-7. 8-9a. 9b-10 (R.: por. 5a))
Ewangelia (Łk 17, 20-25)

 

Homilia:

 

Katecheza: