1. czytanie (Iz 50, 4-9a)

Ewangelia (Mt 26, 14-25)