Odkrywanie Boga – neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, mówią o swojej drodze do Boga – reportaż Jolanty Drużyńskiej, nadany przez Radio Kraków w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 23 marca 2008 roku.