Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4846
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Sprawowanie Sakramentów

Liturgię wtajemniczenia dorosłych sprawuje się zazwyczaj w świętą noc Wigilii Paschalnej. Uroczysta liturgia Wigilii Paschalnej, podczas której katechumeni - wybrani - otrzymują sakramenty chrześcijańskiej inicjacji, składa się z pięciu części. Są nimi kolejno obrzęd światła, liturgia słowa, liturgia chrztu świętego, liturgia bierzmowania i liturgia Eucharystii.

CZĘŚĆ PIERWSZA: OBRZĘD ŚWIATŁA

Katechumeni gromadzą się poza kościołem wokół rozpalonego ognia, w świątyni wygaszone są wszystkie światła. Kapłan, który przychodzi na to miejsce wraz z posługującymi - jeden z nich niesie świecę paschalną - zwraca się do katechumenów i do wszystkich obecnych:

Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, w którą Pan nasz, Jezus Chrystus, przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i wraz z Nim będziemy żyć w Bogu. Poświęcę teraz nowy ogień, skrzesany z kamienia. Jest on symbolem zmartwychwstałego, który rozwalił kamień grobu i zajaśniał w ciemnościach jako światłość świata. Módlmy się. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały, poświęć + ten ogień i przez te wielkanocne święta rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy z czystym sercem mogli dostąpić uczestniczenia w świętach wiekuistej światłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Po poświęceniu ognia kapłan żłobi na paschale krzyż, litery Alfa i Omega oraz cyfry bieżącego roku, mówiąc przy tym:

Chrystus wczoraj i dziś, + Początek i Koniec, + Alfa i Omega. + Do Niego należy czas + i wieczność. + Jemu chwała i panowanie + przez wszystkie wieki wieków. Amen. Celebrans umieszcza jeszcze w paschale symboliczne gwoździe, mówiąc: Przez swoje święte rany + jaśniejące chwałą + niech nas strzeże + i zachowuje + Chrystus Pan. Amen.

Teraz kapłan zapala paschał od nowego ognia:

Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów.

Następuje wniesienie paschału do ciemnej świątyni. Na trzykrotne wezwanie "Światło Chrystusa - wierni odpowiadają "Bogu niech będą dzięki - i zapalają swoje świece od paschału (z wyjątkiem katechumenów, którzy otrzymają zapalone świece po przyjęciu chrztu). Gdy paschał zostanie umieszczony na świeczniku w prezbiterium, diakon śpiewa wspaniałe Orędzie wielkanocne, hymn Exsultet wielbiący Boga za dokonane dzieło zbawienia.

Exultet - fragmenty

Weselcie się już, zastępy Aniołów w niebie!
Weselcie się, słudzy Boży.
Na zwycięstwo tak wielkiego Króla.
Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie!
Raduj się, ziemio,
opromieniona tak niezmiernym blaskiem,
oświecona jasnością Króla wieków!
Wolnaś jest od mroku, co świat okrywa!
Zdobny blaskiem takiej światłości,
raduj się, Kościele święty, Matko nasza!
Ta zaś świątynia niech zabrzmi potężnym śpiewem ludu!
Wy przeto bracia najmilsi, którzy stoicie tutaj,
podziwiając jasność tego świętego płomienia,
Wzywajcie ze mną miłosierdzia Boga wszechmogącego.
Ten, który bez moich zasług,
raczył zaliczyć mnie w poczet kapłanów,
niech mnie napełni światłem swojej jasności
i pozwoli godnie wyśpiewać pochwałę tej świecy. (...)
Tej właśnie nocy Chrystus, skruszywszy więzy śmierci,
jako zwycięzca wyszedł z otchłani.
Bezużyteczny byłby dla nas dar życia,
gdyby nie stało łaski odkupienia.
O jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas,
jak niepojęty wybór miłości:
aby wykupić niewolnika, wydałeś Syna.
O zaiste konieczny był grzech Adama,
który został zgładzony śmiercią Chrystusa.
O szczęśliwa wino,
któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego Odkupiciela! (...)
O tej to nocy napisano: "A noc jako dzień zajaśnieje
i noc będzie mi światłem i radością".
Uświęcająca moc tej nocy oddala zbrodnie,
zmywa winy, przywraca niewinność upadłym
a radość smutnym,
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi. (...)
W tę noc, pełną łaski, przyjmij Ojcze
wieczorną ofiarę tego światła, którą Ci składa Kościół,
uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę,
owoc pracy pszczół.
my już wymowę tej woskowej kolumny,
którą na chwałę Boga
zapalił złocisty płomień.
Chociaż dzieli się on użyczając światła
nie doznaje jednak uszczerbku.
Żywi się bowiem strugami wosku,
który dla utworzenia tej cennej pochodni
wydała twórcza pszczoła.
(...)Strona: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8