Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4816
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 2
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Słowniczek
Prekatechumenat - w starszej literaturze spotyka się termin prekatechumenat na określenie fazy pierwszego głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Ta faza, to okres, który bezpośrednio poprzedza okres katechumenatu, jest czasem pierwszego zetknięcia z chrześcijaństwem, poznawania go, orientacji na drodze do Kościoła.

Katechumenat - pod tym pojęciem jest rozumiana ustrukturyzowana poprzez katechezy oraz obrzędy droga stawania się chrześcijaninem, rozpoczynająca się obrzędem przyjęcia do katechumenatu, zakończona uroczystym przyjęciem sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie, Eucharystia). Instytucja katechumenatu bardzo prężna w Kościele pierwotnym, potem przez długi czas w Kościele katolickim była zapomniana. Dopiero Sobór Watykański II (1962-1965) zachęcił do odnowy, do powrotu do katechumenatu, również dla Kościoła w Europie.

Katechumeni - katechumeni nie są co prawda jeszcze członkami Kościoła, ale (po uroczystym obrzędzie przyjęcia do katechumenatu) z nim w szczególny sposób złączeni (por. Kodeks Prawa Kanonicznego 206). Tak więc katechumeni mają na przykład prawo do kościelnego pogrzebu. Ponieważ wyrażenie "katechumen" brzmi jeszcze dość obco, często mówi się raczej o "kandydatach", częściej o "kandydatach do chrztu". Ostatnie określenie nie jest jednak dostatecznie precyzyjne, ponieważ sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia nie zawężają się do chrztu.

Pogłębienie mistagogiczne - to określenie dotyczy pierwszych tygodni po katechumenacie i chrześcijańskiej inicjacji. Ten ostatni etap (porównaj ze strukturą katechumenatu) powinien być czymś więcej niż tylko echem treści wcześniej dotykanych w formacji katechumenalnej. Od pogłębienia i przyswojenia sobie/uświadomienia ważności dokonanego wydarzenia, które miało miejsce wraz z włączeniem do Kościoła zależy czy uda się dalsza integracja i "zadomowienie" we wspólnotę kościelną. Teksty liturgiczne Mszy św. niedzielnych okresu wielkanocnego stanowią wspaniały punkt wyjścia do katechez mystagogicznych.

Obrzęd - kiedy w związku z katechumenatem mówi się o "obrzędzie", najczęściej ma się na myśli łaciński "Ordo initationis christianae adultorum" (OICA), rzymski rytuał przeznaczony dla katechumenatu, opublikowany przez Kongregację do Spraw Kultu dnia 6 stycznia 1972 r. Polski przekład obrzędu "Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych" zatwierdziła Komisja Episkopatu 12 grudnia 1985 roku, a wydany został w 1988 roku w Katowicach. Obrzęd więc, to księga (rytuał), ale również obrzędami zwane są poszczególne stopnie (bramy) katechumenatu, którym odpowiadają obrzędy liturgiczne. Istnieją trzy stopnie, które we wtajemniczeniu chrześcijańskim należy uważać za szczególnie ważne. Tym trzem stopniom odpowiadają trzy obrzędy liturgiczne. Pierwszy - obrzęd przyjęcia do katechumenatu, drugi - wybranie kandydatów do chrztu, trzeci - sprawowanie sakramentów (por. OCWD 6).

Sakramenty chrześcijańskiego wtajemniczenia - używając takiego sformułowania ma się na myśli sakramenty inicjacji: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię. Jest zalecane, aby były udzielane w Wigilię Paschalną: przyjęcie ich kończy okres katechumenatu i stanowi uroczyste włączenie do Kościoła (por. strukturę katechumenatu). Głównym odpowiedzialnym za sakramentalną inicjację jest biskup diecezji, który może jednak do udzielenia sakramentów wyznaczyć kapłana lub któregoś z duszpasterzy.

Wyjaśnienie innych terminów liturgicznych można znaleźć na stronach:

http://www.slownik.liturgiczny.pl/
http://www.liturgia.dominikanie.pl/slownik/