Adres do korespondencji:

Ośrodek Katechumenalny
ul. Sławkowska 24/3
31-014 Kraków

Duszpasterz Ośrodka
ks. Andrzej Wójcik

lexincorde@gmail.com

692 166 514

Koordynator
s. Marta Łopion
sakramenty@gmail.com
012 429 54 04
726 222 089

Formacja neofitów
s. Tereza Huspekova
neofici@gmail.com
605 228 802