Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4852
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2015/2016

BŁOGOSŁAWIENI
- (21.04.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 13,13-25; J 13,16-20
(…) Jezus mówi o radości. Będziemy błogosławieni, kiedy będziemy wiedzieć, że sługa nie jest większy od Pana. (...) On dziś jest ze mną i daje mi wszystko. Ta wiedza jest możliwa, tylko kiedy będziemy mieli z Nim więź. To jest nasza droga do błogosławieństwa. (…)
- homilia [wersja mp3]

SAKRAMENT POKUTY
- (21.04.2016) – KATECHEZA W GRUPACH

„Zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez Ducha Boga naszego” (1 Kor 6, 11). Trzeba uświadomić sobie wielkość daru Bożego, jaki otrzymaliśmy w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego, by zrozumieć, do jakiego stopnia grzech powinien zostać wyeliminowany z życia tego, kto „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27). Św. Jan Apostoł przypomina nam: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy” (1 J I, 8). Sam Pan nauczył nas modlić się: „Przebacz nam nasze grzechy” (Łk 11, 4), łącząc razem wybaczanie sobie nawzajem win z przebaczeniem grzechów, jakiego udzieli nam Bóg.

BYĆ FILIPEM
- (14.04.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 8, 26-40; J 6, 44-51
(…) Do Filipa mówi Anioł Pański i mówi mu, by się przyłączył do jadącego powozu. To natchnienie spowodowało absolutną zmianę w życiu tego człowieka, do którego się przyłączył. Usłyszał Dobrą Nowinę.(…) Każdy z nas miał w życiu swojego Filipa. Powinniśmy za nich dziękować, ale i stawać się Filipem w życiu innych.(…)
- homilia [wersja mp3]

EUCHARYSTIA
- (14.04.2016) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Przedziwne wydarzenie. Cud Eucharystyczny.(…) Czy Ty wierzysz, że tam jest Chrystus?(…)
- katecheza [wersja mp3]

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
- (07.04.2016) – KATECHEZA W GRUPACH

Udzielany nam przez zmartwychwstałego Chrystusa w sakramencie bierzmowania Duch Święty, nie tylko uświęca nas wewnętrznie, ale ponadto napełnia mocą, abyśmy - jak pierwsi uczniowie Jezusa - działali apostolsko w świecie, przyczyniając się do rozszerzania Kościoła. Apostołowie Chrystusa, napełnieni Jego Duchem, z wielką odwagą głosili Ewangelię, nie zważając na grożące im niebezpieczeństwa, więzienie, kary, chłostę, a nawet śmierć. Duch Święty pomaga przezwyciężyć uczucie strachu i szerzyć z odwagą naukę Chrystusa. Swej mocy udziela On nam w sakramencie chrztu, a przede wszystkim - w sakramencie bierzmowania. Otrzymanej od Ducha Chrystusowego mocy nikt nie powinien w sobie tłumić. Kiedy mamy wypełnić jakieś ważne zadanie, powinniśmy prosić Ducha Świętego o pomoc, o siłę i odwagę.

DUCH ŚWIĘTY
- (07.04.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 5,27-33; J 3,31-36
(…) Bóg udziela każdemu, kogo posłał Duch świętego. Żyjemy teraz w tym okresie w czasie odczytywania tego daru. (..) Dar bożej bojaźni jest darem więzi, która współczuje druga osobę. Tu nie chodzi o lęk. To jest dobrze pojęta trwoga, żeby drugiego nie zranić.(…)
- homilia [wersja mp3]

NIEDZIELA BIAŁA
- (03.04.2016) – KATECHEZA CHRZCIELNA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 5,12-16; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; J 20,19-31
(…) Kleofas nie chce się przyznać nawet do własnej żony. Jest to znak wielkiego rozbicia. Nie potrafi sobie poskładać tego, co się stało. (…) Jezus łamie chleb. Oznacza to jedność. Smutek rozdziela. (…)
- katecheza [wersja mp3]

UCZNIOWIE Z EMAUS
- (29.03.2016) – KATECHEZA CHRZCIELNA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 2,36-41; J 20,11-18
(…) Kleofas nie chce się przyznać nawet do własnej żony. Jest to znak wielkiego rozbicia. Nie potrafi sobie poskładać tego, co się stało. (…) (…)
- katecheza [wersja mp3]

WSKRZESZENIE ŁAZARZA
- (13.03.2016) – III SKRUTYNIUM - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Iz 43,16-21; Flp 3,8-14; J 8,1-11
Ostatnie skrutynium oparte jest na ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza. Jest to kolejna sytuacja bez wyjścia, bo czwarty dzień w grobie był zawsze rozumiany przez Żydów jako znak definitywnej i bezpowrotnej śmierci, rozkładu ciała. Po to właśnie już dzisiaj Chrystus przychodzi ze swoją łaską uprzedzającą w III skrutynium, byś poznał wnikliwie, co Cię od Chrystusa oddziela, byś wiedział za co Go przepraszasz i z czym chcesz zerwać.
- homilia [wersja mp3]

NIEWIDOMY OD URODZENIA
– (06.03.2016) – II SKRUTYNIUM - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 1 Sm 16,1b.6–7.10–13a; Ef 5,8–14; J 9, 1-41
Najłaskawszy Ojcze, ...uwolnij Twoich wybranych od zaślepiających złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie, stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze... Spraw, by okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary.
- homilia [wersja mp3]

SYMBOL WIARY
- (03.03.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Pwt 6,1-7; Mt 6,3-18
(…) Przekazanie symbolu wiary. Nasi wybrani znają ten symbol, jego treść. To nie chodzi, więc tylko o tekst, o usłyszenie tekstu.(…) Za przekazaniem wiary pojawia się: będziesz miłował. To jest obietnica. Będziesz miłował, ponieważ zapłoniesz, będziesz wiedział, że Jezus cię kocha.(…) To nie jest opinia, to nie jest formuła. To jest przyznanie się do Kogoś, Kto się pierwszy do mnie przyznał, poznał mnie, przyszedł, umarł za moje grzech, abym mógł żyć.
- homilia [wersja mp3]

SAMARYTANKA
– (28.02.2016) – I SKRUTYNIUM - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Wj 17, 3-7; Rz 5, 1-2. 5-8; J 4, 5-42
Boże, ... spraw, aby ci wybrani, nawróceni słowem Pańskim, wyznali, że krępują ich własne grzechy i słabości... Tylko Ty jesteś święty, dlatego oni wobec Ciebie nie odważają się powiedzieć, że są niewinni. Ufnie otwierają swoje serca, wyznają grzechy i odsłaniają ukryte rany.
- homilia [wersja mp3]

NAWRÓCENIE
- (25.02.2016) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Jr 17, 5-10;Łk 16,19-31
(…) Nawrócenie w oryginale oznacza zmianę myślenia.(…) Bóg się raduje z naszego nawrócenia. Żeby sprawić Bogu radość trzeba się nawrócić. Ważna jest motywacja.(…)
- katecheza [wersja mp3]

IMIĘ BOGA
- (18.02.2016) – HOMILIA - ks. Bp G. Ryś

Sigla czytań: Est 4, 17 l-m. r-t; Mt 7,7-12
(…) Mamy piękne Słowo. Ono zawsze pasuje.(…) Wybrani za chwilę powiedzą swoje imię, ale najpierw Bóg mówi jak ma na imię. Mówi, że ma na imię OJCIEC. (…) Pokazuje nam, że jest Kimś, komu możemy zaufać. (…)
- homilia [wersja mp3]

BRAĆ SWÓJ KRZYŻ
- (11.02.2016) – HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Iz26,1-6; Mt 7,21.24-27
(…) Jeśli kto chce iść za Mną… (…) Jest w nas zdolność, by dotrzeć do miejsca, gdzie odkryjemy swoją tożsamość. Jeśli Jezus coś od nas chce to wie, że możemy, jesteśmy w stanie to zrobić. (…)
- homilia [wersja mp3]

WIELKI POST
- (11.02.2016) – KATECHEZA W GRUPACH

Nawrócić się to znaczy zmienić niewłaściwy, pozbawiony odniesienia do Chrystusa styl życia. To znaczy powrócić do Chrystusa. Potrzebne jest do tego wyciszenie, zerwanie z grzechem, odsunięcie tych okoliczności, które ułatwiają upadek. Ale z drugiej strony Bóg nie dał nam życia jedynie po to, by walczyć ze złem, lecz przede wszystkim po to, by czynić dobro i razem z Chrystusem przemieniać świat. To właśnie jest tematem i zadaniem Wielkiego Postu: pełniej uczestniczyć w przemianie siebie i świata przez zjednoczenie z Chrystusem w Jego ofierze i mocy zmartwychwstania.

JEZUS JEST BOGIEM
- (04.02.2016) – KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(..) Jezus jest Bogiem. To nas wyróżnia od innych religii. Musimy się z tym skonfrontować bardzo osobiście. (..) Dlatego, że jest Człowiekiem jest Bogiem dla Ciebie. Apostołowie musieli tez dojrzewać do przyjęcia prawdy, że Jezus jest Bogiem (…)
- katecheza [wersja mp3]

DOM DLA BOGA
- (28.01.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 2 Sm 7,18-19.24-29; Mk 4,21-25
(…) Nie da się Bogu zbudować mieszkania z cegieł. Mieszkaniem dla Boga ma być człowiek, jego serce, jego wnętrze. (…) Jezus pokazał nam, że jest mieszkaniem dla Boga. W Nim może odpocząć, działać. Jezus sprawia, że my również możemy i stajemy się mieszkaniem dla Boga. (…) Bóg mówi nam, że chce naszej uwagi, chce ciszy domu. (…)
- homilia [wersja mp3]

JESTEM W KOŚCIELE
- (28.01.2016) – KATECHEZA W GRUPACH

Nie jesteśmy w Kościele obcymi. To ma być nasz dom, a nie punkt usługowy czy targowisko, na którym jesteśmy widzami i klientami. W naszych domach rodzinnych nie jesteśmy gośćmi, ale domownikami, czyli tymi, którzy aktywnie je budują. To jak wygląda nasz dom, czy jest nam ciepło, czy mamy co zjeść, gdzie się schronić, porozmawiać, odpocząć zależy przecież od naszego trudu i zaangażowania. I tutaj nie chodzi tylko o budynek.

WŁADZA OD BOGA
- (21.01.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 1Sm 18,6-9; 19, 1-7; Mk 3,7-12
(…) Jezus daje władzę nad duchami swoim uczniom.(…)Jest to niebezpieczne, bo można poczuć, że to, co mamy, nasza władza, zawsze jest niebezpieczeństwem, że możemy wpaść w pychę. (…) Tym, który mi wszystko daje jest Pan Jezus Chrystus. (…)
- homilia [wersja mp3]

KRÓLESTWO BOŻE
- (21.01.2016) - KATECHEZA W GRUPACH

Kościół na ziemi jest miejscem dojrzewania ludzkiego serca do tego, by mogło być sercem przeniesionym do wspólnoty istniejącej wiecznie. To jest twórcze środowisko. Cały proces dojrzewania ludzkiego serca dokonuje się w Kościele, dlatego Kościół w każdym pokoleniu ma wielkich świętych. To dowód na to, że ktokolwiek autentycznie chce, może i dziś zostać świętym.

PEDAGOGIA BOGA
- (14.01.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 1Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
(…) Nie możemy traktować znaków zewnętrznych, jako talizmanów, jako zabezpieczenia zewnętrznego, bo to jest pogaństwo. (…) Cała historia Izraela to pedagogia Boża.(…)
- homilia [wersja mp3]

MODLITWA
- (14.01.2016) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…)Modlitwa jest najbardziej wewnętrznym momentem dla każdego z nas. (…) Czasem wystarczy kilka słów i już jest komunikacja. Jeśli jest miłość, to nawet słów nie trzeba używać. (…)
- katecheza [wersja mp3]

OBJAWIENIE SIĘ BOGA
- (07.01.2016) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 1J 3,22-4,6; Mt 4,12-17.23-25
(…) Czytając życiorysy świętych, możemy dojść do błędnego wniosku, że jesteśmy zwyczajni, że nie mamy możliwości spotkać Pana Boga. (…) Jezus się objawił poganom, przyciągnął ich przez gwiazdę i mieli szansę doświadczyć, kim On jest. Objawia się w najciemniejszych miejscach. (…)
- homilia [wersja mp3]

CO NAM OBJAWIA BÓG?
- (07.01.2016) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Bóg przychodzi do nas i objawia nam coś więcej. Coś więcej chce nam powiedzieć. Chrystus objawia nam to, kim jest drugi człowiek i kim jestem ja wobec niego. (…) Bóg - Chrystus jest między nami, stanowi więź między nami. Łączy nas Sobą. To jest tajemnica Kościoła. (…)
- katecheza [wersja mp3]

RODOWÓD JEZUSA
- (17.12.2015) – HOMILIA - ks. J. Urban

Sigla czytań: Rdz 49,1a.2.8-10; Mt 1,1-17
(…) Nie kwestionowano tego, że Jezus pochodził z rodu Dawida, ale, że był Mesjaszem. (…) Chrystus został namaszczony Duchem Świętym. (…) On jest spełnieniem obietnicy Ojca. (…)
- homilia [wersja mp3]

WCIELENIE
- (17.12.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Te święta, które przed nami mówią nam szczególnie o tajemnicy Wcielenia.(…) Mówimy o tej tajemnicy w modlitwie Anioł Pański. (…) Zwiastowanie, odpowiedź i skutek rozmowy.(…)
- katecheza [wersja mp3]

KRÓLESTWO NIEBIESKIE
- (10.12.2015) - HOMILIA - ks. Bp G. Ryś

Sigla czytań: Iz 41,13-20; Mt11,11-15
(…) Królestwo niebieskie znaczy tyle, co Królestwo Boże. Nie odkładajcie królowania Boga na niebo!(..) Kościół tu i teraz realizuje królowanie Boga. Mamy z tym kłopot. Nie wierzymy w to.(…) Bycie Kościołem to jest niesamowite powołanie (…)
- homilia [wersja mp3]

PANIE, PANIE
- (02.12.2015) – HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Iz26,1-6; Mt 7,21.24-27
(…) W Kościele nie może być mowy o teatrze, o performansie. (…) Za tym: „Panie, Panie” stoi prawdziwa i żywa obecność Chrystusa.
- homilia [wersja mp3]

ZAUFANIE BOGU
- (26.11.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dn6,12-28; Łk21,20-28
(…) Potrzeba zaufania mówi nam o pewności, na której mogę się oprzeć bez wątpliwości(..) Fundamentem zaufania jest Bóg, który oddał za mnie swoje życie.(…)
- homilia [wersja mp3]

DRODZE DO BOGA NIE JESTEM SAM
- (26.11.2015) – KATECHEZA W GRUPACH

Od pewnego czasu Twoja wędrówka do Boga jest już bardzo świadoma, a towarzyszy Ci w niej wspólnota Kościoła .Wcześniej Bóg także jakoś pojawiał się w Twoich myślach i pragnieniach, alena razie spotykasz Go w drugim człowieku, przez Kościół.

JEZUS ZAPŁAKAŁ
- (19.11.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 1Mch2,15-29; Łk 19,41-44
(…) Bóg płacze nad swoim miastem i jest w jakimś sensie bezradny(..) Jerozolima nie poznała temu, co służy pokojowi.(...) Pokój i nawrócenie. Bóg patrzy na to, co wewnątrz.(…)
- homilia [wersja mp3]

CO TO ZNACZY, ŻE BÓG NAS ODKUPIŁ?
- (19.11.2015) – KATECHEZA W GRUPACH

Odkupienie jest dziełem realnej i niewyobrażalnie potężnej miłości Boga do człowieka i do świata. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego nam dał” (J 3,16). Również Syn Boży nie tylko całkowicie dobrowolnie zgodził się być naszym Odkupicielem (por. J 10,18), ale niewątpliwie uczynił to z miłości do nas. Opis ostatniej wieczerzy zaczyna się od słów: Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13,1).

KRÓLESTWO BOŻE
- (12.11.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Mdr 7,22-8,1; Łk 17,20-25
(…) Musimy się zmierzyć z prawdą, że togo Królestwa nie widać, że czasem fakty przeczą, że ono jest. (…)Bardziej jest ono widoczne, kiedy Bóg tego potrzebuje, ale zawsze działa w sposób potężny jednając z Bogiem (…)
- homilia [wersja mp3]

SŁOWO BOŻE
- (12.11.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Ten gest zaproszenia do podejścia do ołtarza i wręczenia księgi Ewangelii jest ważny.(…) Te słowa są żywe, oczyszczają twój wzrok(…)
- katecheza [wersja mp3]

RADOŚĆ BOGA
- (05.11.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Rz14, 7-12; Łk 15,1-10
(…) Trudno w naszych relacjach z ludźmi znaleźć taką reakcję, jaką dziś opisuje Jezus. Reakcję Boga na nawracającego się grzesznika. (…)Bóg jak nikt inny jest zraniony grzechem człowieka, naszym grzechem(…)
- homilia [wersja mp3]

WIERZĄCY NIEPRAKTYKUJĄCY?
- (05.11.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Wiara nie jest jedynie, jakimś aktem naszego umysłu, jakimś myśleniem. To jest część wiary, która musi być. (…) Uczynki bez wiary też są martwe. (…) Jeśli ja mówię wiara, to mam na myśli Osobę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, narodził się, umarł i zmartwychwstał. (…)
- katecheza [wersja mp3]

SKAŁA
- (29.10.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Rz8, 31b-39; Łk 13,31-35
(…) My jesteśmy na skale, która nas trzyma pomimo wszystkich zawirowań, jakie nas spotykają w życiu. (…) Trzeba staną twardo wobec kontrastu, który jest w naszym życiu, w naszym doświadczeniu, pomiędzy tym, co wzbudza nasz lęk i prawdą Ewangelii. Jezus nas tego uczy (…)
- homilia [wersja mp3]

CHRZEŚCIJAŃSKA DOSKONAŁOŚĆ?
- (22.10.2015) – KATECHEZA W GRUPACH

Dzisiaj po raz pierwszy spotkaliśmy się w małych grupach, by wspólnie porozmawiać o tym, czy chrześcijanin ma być doskonały, i co oznacza taka doskonałość, gdy mówimy o życiu religijnym, duchowym.

PRAWDZIWE ŻYCIE
- (22.10.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Rz 6, 19-23; Łk 12,49-53
(…) Czasem chcielibyśmy, czegoś więcej niż płytkich rozmów i powierzchownych relacji. Dziś psalmista mówi nam, co się dzieje, gdy ktoś zdecyduje się wejść na drogę prawdziwego spotkania z człowiekiem, prawdziwej rozmowy (…)
- homilia [wersja mp3]

JAK SIĘ NAZYWASZ?
- (22.10.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) W trakcie obrzędu padną wasze imiona. One mówią o tym, że tutaj przyszedł konkretny człowiek.(…) Podchodzenie do Boga jest jednocześnie czymś wspólnotowym, ale z drugiej strony Kościół nigdy nie jest taki, że wchłania człowieka, że on gubi swoją autonomię, czy tożsamość. (…)
- katecheza [wersja mp3]

DOBRA NOWINA
- (15.10.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Rz 3, 21-29; Łk 11,47-54
(…) Ewangelia to Dobra Nowina (..) Jezus mówi: „Biada” do faryzeuszy i uczonych w piśmie (...) byśmy nigdy nie stanowili muru dla tych, którzy przychodzą, by Boga znaleźć (…)
- homilia [wersja mp3]

O CO PROSISZ KOŚCIÓŁ?
- (15.10.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(…) Będzie na tej drodze obrzęd przyjęcia do Kościoła. I pierwsze pytanie, jakie zadamy brzmi:, „O co prosisz Kościół?”. I padnie odpowiedź: „O wiarę”(..) Człowiek nie rodzi się z wiarą, ona zostaje mam dana. (...) Wiara rodzi się za słowa, kogoś, kto wierzy. (…)
- katecheza [wersja mp3]

NAUCZ MNIE MODLIĆ SIĘ
- (08.10.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Ml 3, 13-20a; Łk 11,5-13
(…) Przychodzicie i mówicie: nie tyle powiedz mi o Bogu, naucz mnie prawd, ale tak naprawdę ta prośba brzmi: pomóż mi w spotkaniu z Bogiem, daj mi klucz do spotkania z Bogiem (..) Przed nami droga,(...) która jest potrzebna, by odkryć to słowo: Ojcze (…)
- homilia [wersja mp3]