Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4861
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2014/2015

W DOMU OJCA
- (28.05.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Jr 31, 31-24; Mk 22-25
(...) Jezus nas pojednał z Bogiem, zniszczył grzech, wprowadził nas do domu. I od tego momentu ,y już Boga znamy, my już nie musimy się bać, lękać co Mu dać, jak Go udobruchać. (...)
- homilia [wersja mp3]

BOŻE CIAŁO
- (28.05.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)świętując Boże Ciało, patrząc na Eucharystię, idąc w procesji, przyznając się wobec świata do tej wiary, również wiemy, że ta wiara pomaga nam patrzeć inaczej na człowieka. (...) Patrzenie na Hostię i patrzenie na ludzkie ciało to są dwie rzeczywistości bardzo ze sobą związane. (...)
- katecheza [wersja mp3]

PRAWDZIWA JEDNOŚĆ
- (21.05.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 22,30; 23, 6-11; J 17, 20-26
(...)[Św. Paweł] ukazuje nam (...), że jedność, prawdziwa jedność nie bierze się po prostu z jakichś wspólnych poglądów, nawet nie bierze się stąd, że możemy zgadzać się co do pewnych prawd wiary. To jeszcze jest za mało, żeby być w prawdziwej jedności, w takiej, którą nam wyjednał Chrystus na krzyżu (...).
- homilia [wersja mp3]

BYĆ ŚWIADKIEM ZMARTWYCHWSTANIA JEZUSA
- (14.05.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 1, 15-17.20-26; J 15, 9-17
(...)Tożsamość chrześcijanina, podobnie jak kapłana, biskupa to jest bycie świadkiem Zmartwychwstałego. Dzisiaj to już nie chodzi o ten fakt historyczny, czy o spotkanie z Tym, kogo ktoś widział jako Zmartwychwstałego, ale dalej mówimy, że chrześcijanin to jest świadek Jezusa, który żyje. (...)
- homilia [wersja mp3]

DZIAŁANIE ŁASKI BOŻEJ
- (07.05.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 15, 7-21; J 15, 9-11
(...) Bóg dokonał wielkiego cudu przez rozlanie się łaski Bożej i Bożego słowa na wszystkich. (...) My doświadczamy tego w naszym kościele, gdzie przychodzimy z różnych stron (...). Ale jednocześnie Bóg pokazuje w jaki sposób chce, aby działała łaska Boża (...). Chce przekraczać granice, które dla nas wydają się nieprzekraczalne. (...)
- homilia [wersja mp3]

KOŚCIÓŁ JAKO DAR
- (07.05.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)Kiedy mówimy o Kościele, o wspólnocie, mówimy o czymś, co jest nam dane, co jest darem, co nas uprzedza. Z jednej strony ten Kościół jest bardzo konkretny, bo jest w konkretnym miejscu (...) z tymi konkretnymi twarzami i imionami, które tu siedzą, historią, temperamentami, grzechami i wadami i świętością i trudnościami, cierpieniem i radościami, ale jednocześnie to jest coś, co uprzedza ten Kościół, co przychodzi z góry, co jest czymś więcej i głębiej niż tylko my tutaj zgromadzeni (...).
- katecheza [wersja mp3]

BYĆ ŚWIADKIEM
- (30.04.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 13, 13-25; J 13, 16-20
(...) z pewnością powinniśmy mieć w sobie to jego [św. Pawła] nastawienie (...), że jesteśmy posłani tam, gdzie idziemy (...) w związku z naszym konkretnym rytmem dnia, tygodnia, życia (...), ale tam jesteśmy posłani (...) jako namaszczeni. Być może, żeby się konkretnie zachować i dać konkretne świadectwo, powiedzieć coś konkretnego. Ale trzeba być czujnym, bo Bóg tak właśnie ludzi zbawia, tak im niesie siebie. (...)
- homilia [wersja mp3]

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA
- (30.04.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...) Ktoś mi może zadać pytanie: gdzie ja widzę tę wspólnotę? Gdzie ona jest? Gdzie jest ta wspólnota, ta odnowiona wspólnota, piękna, fantastyczna, zdrowa? (...) Ona jest tam, gdzie ludzie zbierają się w imię Chrystusa, gdzie są przy ołtarzu, gdzie przyjmują Komunię Świętą. Tutaj jest ta wspólnota. (...) I wiara w Kościół polega na tym, że w tej konkretnej wspólnocie, tych, którzy w niej w jakiś sposób są i chcą Chrystusa słuchać (...)jest Bóg i ta wspólnota mnie jest dana do zbawienia do (...) do wzajemnej miłości. (...)
- katecheza [wersja mp3]

ŚW. WOJCIECH MĘCZENNIK
- (23.04.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12,24-26
(...) tak Bóg zaplanował jego życie. Jego życie nie było klęską w tych wszystkich miejscach, skąd go wyrzucano, lub musiał uciekać. On nieustannie dawał świadectwo (...) wobec tych, którzy nieustannie szukali punktu odniesienia dla tego, co jest Ewangelią, w świecie, który mówił o Ewangelii, mówił o Chrystusie, budował kościoły, chodził do kościoła, ale był taki trochę podobny do naszego (...), ale musi być gdzieś punkt odniesienia, człowiek, który żyje Ewangelią i który ratuje życie tym, którzy tą czasem sprzecznością tych zewnętrznych znaków z życiem się gorszą i się osłabiają. (...)
- homilia [wersja mp3]

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
- (23.04.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...) To, że każdy powinien przyjąć sakrament bierzmowania, jak widzimy w przypadku naszych dorosłych, przyjmują ten sakrament zaraz po chrzcie, znaczy to, że każdy jest świadkiem. Bycie świadkiem, to jest coś, co należy do tożsamości chrześcijan, jeśli nie jest świadkiem, to sam pozbawia się, można powiedzieć zatrzymuje, nie wykorzystuje tej mocy, którą ma, ale jednocześnie zaprzecza swojej tożsamości. (...)
- katecheza [wersja mp3]

PRAWDZIWA ODWAGA
- (16.04.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 5, 27-33; J 3, 31-36
(...) Duch Święty dając odwagę nie zapewnia nas (...), że decydując się na to, do czego nas posyła nie stracimy życia (...). Ale Duch Święty daje takie przekonanie, taką świadomość, że wszystko co się stanie będzie dobre, będzie najlepsze w Bożych planach. (...)
- homilia [wersja mp3]

POKÓJ WAM
- (09.04.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Dz 3, 11-26; Łk 24, 35-48
(...)Pokój jest wtedy, kiedy jestem pojednany z Bogiem i człowiekiem i ze sobą (...), kiedy wiem, że jestem i że to dobrze, że jestem dla Boga i dla człowieka i z tego płynie szczęście dla mnie (...)
- homilia [wersja mp3]

OBRZĘD EFFETA
- (01.04.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25
(...) Ten znak cudu (...), który ja będę powtarzał za naszym Panem, on właśnie oznacza tę łaskę, (...) bez łaski nikt z nas nie mógłby usłyszeć Boga i odpowiedzieć na Jego wezwanie. (...)
- homilia [wersja mp3]

BYĆ DOMEM DLA DRUGIEGO CZŁOWIEKA
- (19.03.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: 2 Sm 7, 4-5a. 12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a
(...) Wyzanie wiary w ich [Abrachama i Józefa] życiu objawiło się, uzewnętrznił w tym, że przyjęli najpierw Boga, w tym, co do nich mówi, do czego ich przeznacza, ale jednocześnie w tym przyjęciu Boga przyjęli człowieka. Otworzyli swoje serce, swój dom dla człowieka. (...)
- homilia [wersja mp3]

PRZEKAZANIE SYMBOLU WIARY
- (12.03.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Pwt 6, 1-7; Rz 10, 8-13; Mt 16, 13-18
(...) Może być tak w życiu katolika, że najpierw jest wyznanie wiary jako modlitwa: „Ty jesteś Jezus, Ty jesteś Bóg dla mnie”, a potem nagle, poprzez jakieś uśpienie, to powoli, powoli znowu zamienia się w sercu w jakąś opinię, która nie kształtuje życia. I wtedy to jest bardzo niebezpieczne. (...)
- homilia [wersja mp3]

NIEBEZPIECZEŃSTWO BOGACTWA
- (05.03.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Jr 17, 5-10; Ps 1;Łk 16, 19-31
(...)Największym przekleństwem bogactwa może być to, że człowiek przestał potrzebować Boga, przestał Mu ufać, przestał widzieć, że każdą kromkę chleba i każdą kroplę wody ma od Niego. (...)
- homilia [wersja mp3]

MAŁŻEŃSTWO
- (05.03.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)Kiedy mężczyzna i kobieta spotykają się ze sobą, to gdzieś tam, jeśli jest ten zamiar jakiegoś bliższego spotkania, to jest po prostu coś takiego, że ja chcę, żeby to była moja kobieta, a kobieta mówi: ja chcę, żeby to był mój mężczyzna (...) Czyli jest coś takiego w tym spotkaniu, co może powiedzieć: „mój”, „moja”, co mówi o tej wzajemnej przynależności do siebie i to się jakoś spontanicznie rodzi. (...)
- katecheza [wersja mp3]

WYSŁUCHANA MODLITWA
- (26.02.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Est 4, 17k.l-m.r-t; Mt 7, 7-12
(...)Pan mnie wysłuchał, kiedy Go wzywałem. Zapytajmy się siebie, czy w ogóle mieliśmy w życiu takie doświadczenie i czy tak się modlimy i czy tak się potrafimy modlić. Liturgia nam to daje, ale wkłada to w nasze usta, tak się modli dziecko Boga. (...) I potem Ewangelia, w której Jezus mówi, żebyśmy prosili.(...) I potem uczy nas, mówi nam, pomaga nam poznać kim jest Ojciec (...), żeby ta nasza prośba była taka, jak prośba Estery, tak wytrwała, głęboka i ufnie zanoszona. (...)
- homilia [wersja mp3]

NAWRÓCENIE
- (26.02.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)W naszym życiu dokonuje się to na różny sposób, na różnej płaszczyźnie. (...) Ale zawsze te dwa elementy są: musi być i czyn i spotkanie. (...)
- katecheza [wersja mp3]

ŻYCIE I ŚMIERĆ
- (19.02.2015) - HOMILIA - ks. bp G. Ryś

Sigla czytań: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25
(...) I na progu tego wejścia, Mojżesz im mówi tak: w tej ziemi, do której wchodzicie, która jest ziemią obiecaną, która jest ziemią Boga czeka was życie, albo śmierć (...). Cała rzeczywistość obiecana nam przez Boga, przygotowana nam przez Boga, dla nas wiadomo – Kościół(...) jest tą ziemią obiecaną może się okazać takim doświadczeniem (...). I oczywiście nie dlatego, żeby ta ziemia Boga miała zdolność kogokolwiek zabić. Tylko Mojżesz bardzo wyraźnie mówi, kiedy człowieka wchodzącego do ziemi świętej spotka śmierć: wtedy, kiedy wchodząc zostaje bałwochwalcą. (...)
- homilia [wersja mp3]

SŁOWO JEZUSA
- (12.02.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Rdz 2, 18-25, Mk 7, 24-30
(...)My też tak powinniśmy Jezusa zdobywać naszą wiarą. Czasem pewnych słów nie rozumiemy, czasem pewnych prawd nie rozumiemy, czasem możemy mieć jakieś niepewności w sercu: dlaczego Jezus tak postępuje, dlaczego tak mówi, czy nie powinien zrobić inaczej. (...) Ale Jezus chce, żebyśmy pomimo wszystko uwierzyli najpierw jeszcze nie rozumiejąc, że każde Jego słowo (...) jest uzdrawiające, jest pełne mocy. (...)
- homilia [wersja mp3]

ZAPISANI W BOGU
- (12.02.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...) zapisanie każdego z nas dokona się (...) w ciele Jezusa. My widzimy na Jego rękach to wyrycie nas, to zapisanie. My widzimy w Jego przebitym boku to zapisanie nas w Jego ciele. To tak Bóg nie zapomina o człowieku. (...)
- katecheza [wersja mp3]

OBJAWIENIE MOCY BOŻEJ
- (05.02.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Hbr 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
(...)Jezus dba o Apostołów dając im władzę i jednocześnie odbierając im władzę. (...) Mówi: nie bierzcie ze sobą tego, co daje moc, co daje władzę- nie bierzcie ze sobą pieniędzy (...) nie wolno wziąć wam trzosa ze sobą. Nie możecie wziąć dwóch sukien ze sobą, kiedy do jakiego domu wejdziecie, nie możecie szukać lepszego(...). aby mając moc Boską byli zdani również na Boga, na opatrzność Boga, na Jego pomoc. (...)
- homilia [wersja mp3]

BYĆ DOBRYM CZŁOWIEKIEM
- (05.02.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)w sakramencie chrztu przekształca się, można powiedzieć, sumienie człowieka (...). Wchodzi tam Jezus, jak przez (...)otwartą zasłonę, (...) bo ten ktoś mówi: tak, ja w Ciebie wierzę, ja wierzę w Twoją miłość. (...) I wtedy Jezus wchodzi do wnętrza, wchodzi tam, gdzie my dokonujemy (...) wyborów. Jezus chce wejść do naszego wnętrza, oczyścić to wnętrze, ale jednocześnie przez (...) swoją krew, która mówi o Jego miłości, pozwolić nam czynić dobro ze względu na Jego miłość, dzięki Jego łasce. (...)
- katecheza [wersja mp3]

KTO MA USZY, NIECHAJ SŁUCHA
- (29.01.2015) - HOMILIA - ks. A. Wójcik

Sigla czytań: Hbr 10, 19-25; Mk 4, 21-25
(...) to bowiem, czego słuchamy jest zupełnie inne niż każde inne słowo, które trafia do naszych uszu. (...) To są te same ludzkie słowa, ludzkie zdania, ale jednocześnie to jest słowo Boga, to jest słowo Chrystusa, to jest coś wyjątkowego, bo w każdym słowie Chrystusa jest On sam, cały. (...)
- homilia [wersja mp3]

KRÓLESTWO BOŻE
- (29.01.2015) - KATECHEZA - ks. A. Wójcik

(...)Bądźmy więc szczęśliwi i dumni, że do tego królestwa należymy, że naszym Panem jest Ktoś najpotężniejszy (...), że to królestwo jest królestwem czystej prawdy, że jest królestwem czystej miłości, czystej sprawiedliwości, nie ma w nim jakiejkolwiek dwuznaczności, że należymy do tego królestwa, że to jest nasze życie i że to jest nasz cel w niebie. (...)
- katecheza [wersja mp3]

ŁASKA JEST DARMOWA
- (22.01.2015) - HOMILIA - ks. bp Grzegorz Ryś

Sigla czytań: Rdz 12, 1-4a; J 1, 35-42
(...)On [św. Piotr] się na progu spotkania z Jezusem dowiaduje kim jest w Jego oczach. Kim go Jezus odwiecznie zna, kim go widzi. Kim on dla Jezusa jest zanim jeszcze Go spotka. Jeszcze nic nie zrobił. (...). To jest tak piękne, bo nam się ciągle wydaje, że my musimy w Kościele, w doświadczeniu wiary, w doświadczeniu spotkania z Panem Bogiem na wszystko zarobić. (...)
- homilia [wersja mp3]

DUCH NIEWIARY
- (15.01.2015) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Hbr 3, 7-14; Mk 1, 40-45
(...) My wierzymy, przyznajemy, że Bóg jest Bogiem, że stworzył świat, że Chrystus jest wszechmocny (...), ale jednocześnie gdzieś zachowujemy w naszym wnętrzu (...) mój plan życia, moje chcę, moje projekty. Natomiast Jezus chce nas podprowadzić do takiej wiary, która nie tylko będzie wierzyć, że On jest uzdrawiający, że jest wszechmocny, tylko również do takiej wiary, która pójdzie za każdym Jego słowem. (...)
- homilia [wersja mp3]

WY DAJCIE IM JEŚĆ
- (08.01.2015) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1J 4, 7-10; Mk 6, 34-44
(...) cała moc, wszystkie środki jakie mamy, jakakolwiek skuteczność naszego działania, ona pochodzi od Boga, od Chrystusa, nie od nas. Ale my z wiarą musimy się na tę skuteczność otworzyć, wierzyć, że od Niego mamy wszystko, że chociaż mamy niewiele środków (...), to jednak jesteśmy wezwani do tego, żeby iść, żeby ludzi karmić, w różny sposób (...).
- homilia [wersja mp3]

KOŚCIÓŁ
- (08.01.2015) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) proces (...) przychodzenia do Jezusa i wchodzenia w Kościół polega na tym, że my przyjmujemy Jego łaskę i zaczynamy próbować coraz bardziej korygować te najbliższe, najbardziej fundamentalne relacje z innymi ludźmi (...). To jest najważniejsze zadanie (...)
- katecheza [wersja mp3]

BÓG CZEKA NA NASZĄ DECYZJĘ
- (18.12.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jr 23 5-8; Mt 1 18-24
(...) w naszej wspólnocie, w tym zbliżaniu się do sakramentów, w porządkowaniu (...) swojego życia ważne są decyzje. (...) One są niezbędne, żeby Bóg mógł mieć rozwiązane ręce (...) i mógł rzeczywiście przyjść, rzeczywiście się objawić, rzeczywiście pomóc. W spotkaniu z Bogiem pierwsza w porządku egzystencjalnym (...), w porządku naszego życia, w naszym psychologicznym porządku (...) pierwsza jest nasza decyzja, a dopiero potem Bóg przychodzi ze swoją pomocą. (...)
- homilia [wersja mp3]

NIE BÓJ SIĘ
- (11.12.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
(...)co towarzyszy temu Bożemu „nie bój się” skierowanemu do nas? Przede wszystkim to, że Bóg nas zna. Ale Bóg nas zna lepiej niż my siebie samych. Bo dopóki my myślimy o sobie tylko w takich kategoriach, że ja wiem najlepiej kim ja jestem (...) to dotąd jesteśmy zamknięci w lęku, w strachu. (...)
- homilia [wersja mp3]

NOWY TESTAMENT
- (11.12.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...)A więc zanim mamy książkę, mamy życie, zanim mamy książkę, mamy miłość, zanim mamy książkę, mamy Przymierze, zanim mamy książkę, mamy wydarzenie, mamy spotkanie, mamy przemianę ludzi, mamy odkrycie czegoś nowego, źródła życia, źródła szczęścia, mamy konkret życia i dopiero potem jest książka. I ta książka nie jest jedynie opisem martwym, ale cały czas, kiedy ją otwieramy, to tak jak byśmy poprzez Mszę świętą dochodzili do tych wydarzeń (...)
- katecheza [wersja mp3]

SŁOWO MUSI OWOCOWAĆ
- (04.12.2014) - HOMILIA - ks. bp Grzegorz Ryś

Sigla czytań: Iz 26,1-6; Mt 7, 21.24-27
(...) my przyjmujemy słowo od Boga, które jest słowem wcielonym w Jezusie Chrystusie, nie jest teorią. Nie jest jakąś ideą, nie jest jakąś tylko nauką, nie jest tylko przykazaniem. Jest słowem wcielonym w Osobę. Kiedy w naszej wierze spotykamy Jezusa Chrystusa to odkrywamy to właśnie, że słowo Boga się wciela, szuka wcielenia (...)
- homilia [wersja mp3]

NABIERZCIE DUCHA I PODNIEŚCIE GŁOWY
- (27.11.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a; Łk 21, 20-28
(...) Druga część (...)[Ewangelii], to jest coś, czego jeszcze nie było, to jest zapowiedź Jezusa dotycząca końca czasu. Sytuacja jakiejś katastrofy, wielkiej kosmicznej katastrofy. (...) Jezus wtedy do nas mówi: a kiedy to się dziać zacznie (...), to wtedy mamy nabrać ducha i podnieść głowy. (...) Skoro to mówi Jezus, to co to oznacza? (...)
- homilia [wersja mp3]

Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA
- (27.11.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) pamiętajmy, że Chrystus to jest światło. Poza Chrystusem jest zawsze jakiś rodzaj ciemności, zawsze jakiś rodzaj niewiedzy, zamieszania, niewytłumaczenia życia, świata, tego skąd jestem, po co idę, do kogo idę (...) nie ma tam odpowiedzi na najgłębsze pytania dotyczące mojej śmierci i życia wiecznego. (...)
- katecheza [wersja mp3]

ŁZY JEZUSA
- (20.11.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ap 5, 1-10; Łk 19, 41-44
(...)łzy Jezusa pojawiają się w kontekście miłości do człowieka. I dzisiaj te łzy również są łzami miłości nie do jednego człowieka, ale do ludzi, którzy mieszkają w Jerozolimie. (...) Jerozolima jest symbolem po prostu wspólnoty ludzi. Jezus płacze nad tym miastem, ponieważ nie rozpoznaje Go, nie rozpoznaje Tego, który ich, który to miasto tak bardzo (...) kocha. (...)
- homilia [wersja mp3]

CZYM JEST KRÓLESTWO BOŻE?
- (13.11.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Flm 7-20; Łk 17, 20-25
(...)Jezus musi nieustannie korygować to rozumienie Królestwa, jakie przynosi On sam, jakim jest On sam. (...) Królestwo Boże jest pośród was, jak mówi Jezus, ale jego trzeba szukać. (...) My je widzimy tam, gdzie człowiek jest zdolny do przebaczenia, gdzie człowiek jest zdolny do oddania życia za Chrystusa, gdzie człowiek jest zdolny do miłości na zawsze, gdzie panuje miłość wzajemna w konkretnych relacjach, ze względu na Chrystusa (...). To są objawienia tego królowania Boga. (...)
- homilia [wersja mp3]

TAJEMNICA CZASU
- (13.11.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) Słowa początek i koniec mówią o tajemnicy czasu.(...) Gdybyśmy tak rozszerzali ten początek coraz bardziej na początek, a ten koniec coraz bardziej na koniec, to dojdziemy do czego właśnie? Jeśli chodzi o początek, to do czego, do kogo? Do Boga. Jeśli chodzi o koniec, to do czego, kogo? Też do Boga. (...)
- katecheza [wersja mp3]

SPRAWIĆ BOGU RADOŚĆ
- (06.11.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Flp 3, 3-8a; Łk 15, 1-10
(...) Jak można Bogu sprawić radość? Jak odpowiedzieć na to, że Bóg jest w ogóle radością? Dzisiaj Jezus nam mówi w Ewangelii: nawrócić się. (...)
- homilia [wersja mp3]

STWORZENI DO WSPÓLNOTY
- (06.11.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) jeśli mówimy, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to przede wszystkim już w Księdze Rodzaju widzimy, że człowiek nie jest sam. (...)
- katecheza [wersja mp3]

WOLNA WOLA CZŁOWIEKA
- (30.10.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ef 6, 10-20; Łk 13, 31-35
(...) Ale dzisiaj w Ewangelii widzimy niemoc Boga, to znaczy niemoc Jezusa, kiedy mówi: Ja chciałem was zgromadzić jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła (...), ale wy nie chcieliście. To jest granica wszechmocy Boga: wolna wola człowieka. Dobro Boga może się wlać w serce człowieka tylko wtedy, kiedy on tego chce. (...)
- homilia [wersja mp3]

CO TO ZNACZY ŚWIĘTOŚĆ?
- (30.10.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) w naszym spotkaniu z Bogiem, w naszym dążeniu do świętości najpierw jest spotkanie z Osobą, która z miłości się nam daje. I trzeba się z tą Osobą spróbować spotkać, żeby to, co Kościół mówi na temat zachowywania przykazań nie było dla nas jakimś ciężarem prawa. Ja muszę chodzić na Mszę świętą w niedzielę – straszne stwierdzenie. Straszne stwierdzenie dla kogoś, kto rozumie, że wyrazem (..) przymierza jest spotkanie z Jezusem w Eucharystii. (...)
- katecheza [wersja mp3]

OGIEŃ RZUCONY NA ZIEMIĘ
- (23.10.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ef 3, 14-21; Łk 12, 49-53
(...) przygotowujemy się na przyjście ognia. To nie są jedynie ćwiczenia intelektualne, zdobywanie wiedzy na temat Boga, Jezusa, Ducha Świętego, ale to jest przygotowywanie się na ten dar ognia (...) ów ogień oznacza oczywiście miłość, miłość Boga, która chce zamieszkać w sercu człowieka (...)
- homilia [wersja mp3]

BÓG OBJAWIA SIĘ CZŁOWIEKOWI
- (23.10.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) Dlaczego Bóg się objawił człowiekowi? Dlatego, że (...) łączność, to spotkanie między Bogiem i człowiekiem zostało przerwane, zostało zniszczone przez grzech. (...)
- katecheza [wersja mp3]

POCZĄTEK DROGI
- (16.10.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ef 1, 1-10; Łk 11, 47-54
(...) święty Paweł powiedział, że Bóg nas wybrał przed założeniem świata (...), więc nikt z nas nie pojawił się przypadkowo na tym świecie. Nie ma takiego człowieka, który by po prostu zaczął istnieć przez przypadek. Nie istnieje coś takiego, jeśli chodzi o istnienie i życie człowieka (...). Święty Paweł nie mówi nawet „stworzył”, ile „wybrał”. To jest takie niesamowicie piękne słowo, które mówi o jakimś upodobaniu, o jakimś wpatrzeniu się, o jakimś umiłowaniu (...).
- homilia [wersja mp3]

NOWY CZŁOWIEK
- (09.10.2014) - HOMILIA - ks. Kazimierz Skwierawski

Sigla czytań: Syr 39, 1-3.4c-11; Mt 25, 14-23
(...) Człowiek, który wejdzie we współpracę z Bogiem, który się otwiera na to, że został przez Niego stworzony, który wejdzie w zażyłość z Nim, staje się nowym człowiekiem, staje się kimś zupełnie innym. (...)
- homilia [wersja mp3]

UMIŁOWANI PRZEZ BOGA
- (09.10.2014) - KATECHEZA - ks. Kazimierz Skwierawski

(...) cóż my moglibyśmy powiedzieć na temat Pana Boga, jeśli On nie powiedziałby do nas wszystkiego. I to jest pierwsza najważniejsza sprawa, żeby sobie uświadomić ,że zanim w ogóle przyszła nam myśl o Bogu, to On odwiecznie o nas myśli, On nieustannie za nami tęskni, bo nas miłuje i nas z Siebie wydobył. (...)
- katecheza [wersja mp3]

NA DRODZE DO BOGA
- (02.10.2014) - HOMILIA - ks. Kazimierz Skwierawski

Sigla czytań: Wj 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10
(...) To jest dla nas jasne, że nasze życie jest drogą. Ta droga się zaczęła wtedy, kiedy Bóg zdecydował o tym, żebyśmy się pojawili na świecie. Bóg nas odwiecznie ma w Sobie i kiedy przyszła odpowiednia pora dla każdego z nas, Bóg nas posłał na świat. I zaczęła się nasza droga i ta droga ma się zakończyć również tam, skąd wyszliśmy, czyli u Niego (...).
- homilia [wersja mp3]