Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4859
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2013/2014

UMOCNIENI DUCHEM ŚWIĘTYM
- (02.06.2014) - HOMILIA - ks. bp Jan Szkodoń

Sigla czytań: Dz 19, 1-8; J 16, 29-33
(...) Otrzymujecie umocnienie Duchem Świętym, aby, jak pisze Apostoł Paweł, z nową mocą wołać do Boga: Abba, Ojcze. Otrzymujecie dar Ducha Świętego, aby mówić: Panem jest Jezus (...)
- homilia [wersja mp3]

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
- (29.05.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 18, 1-8; J 16, 16-20
(...) to były dary, po to, żeby iść i głosić Chrystusa, żeby być Jego świadkiem i żeby inni ludzie rozpoznali prawdę. (...) Duch Święty jest dawany po to, żeby tworzyć więzi z innymi ludźmi, żeby tworzyć środowisko wiary, żeby żyć tym środowiskiem wiary w Kościele, żeby iść do drugiego człowieka z tym dobrem jakie posiadam i żeby mu potrafić to dobro dawać.
- homilia [wersja mp3]

ŹRÓDŁO PRAWDZIWEJ RADOŚCI
- (22.05.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 15, 7-21; J 15, 9-11
Jezus mówi o (...) swojej radości przed ukrzyżowaniem, męką. Więc jest to coś dużo, dużo głębszego, mocniejszego i silniejszego niż te wszystkie doświadczenia (...), których będzie potem doświadczał. I tę radość chce nam dać i ją nam daje. (...)
- homilia [wersja mp3]

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
- (22.05.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...) Zesłanie Ducha Świętego to jest dokładne przeciwieństwo tego, co spowodowało grzech. Zesłanie Ducha Świętego to było scalenie w jedno ludzi wierzących w Chrystusa. Ale to scalenie w jedno jest różne (...) od wszelkich ludzkich wysiłków (...). Duch Święty zstępując i rodząc Ciało Jezusa, rodząc Kościół (...) czyni coś, co jest tajemnicą samego Boga w Trójcy Świętej. Jedność w różnorodności, różnorodność w jedności. (...)
- katecheza [wersja mp3]

IŚĆ DROGĄ JEZUSA
- (15.05.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 13, 13-25; J 13, 16-20
(...)życie każdego z nas w jakiś sposób odtwarza życie Jezusa. (...) Jest jedną z miliardów odsłon drogi szczęścia(...). Życie każdego z nas jest taką ścieżką, ze wszystkimi swoimi zakrętami, ze wszystkimi swoimi wydarzeniami na tej drodze, ze swoimi konkretami, które czasem mogą się nam wydawać tak różne od konkretów życia Jezusa. Ale to jest to właśnie życie.
- homilia [wersja mp3]

JAK DZIAŁA DUCH ŚWIĘTY
- (15.05.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

(...)Duch Święty równocześnie oskarża i broni. Powoduje, że człowiek rozpoznaje swój grzech(...), ale jednocześnie Duch Święty mówi o Zbawicielu, że jest Zbawiciel, jest Ten, który za ten grzech umarł, oddał życie (...), żeby ten grzesznik mógł mieć życie. (...)
- katecheza [wersja mp3]

DAR DUCHA ŚWIĘTEGO
- (08.05.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 20, 17-18a.28-32.36; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16
(...)Paweł wie, że z siebie nic nie może, ale dar Ducha Świętego pozwala człowiekowi na takie pewne powiedzenie: „któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?”. I możemy mieć taką pewność wiary, że mamy ten dar Ducha Świętego (...), żeby tak właśnie powiedzieć jak Paweł.
- homilia [wersja mp3]

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
- (08.05.2014) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

W Kościele każdy ma swoją misję, ale (...) nikt z nas nie jest jedynie instrumentem, jest dla Boga wszystkim. (...)”Ja ciebie kocham, jesteś dla Mnie ważny i Ja ciebie posyłam. Bez Ciebie, bez twojego życia, bez twojej wiary, bez twojego codziennego starania i wysiłku coś ważnego się nie stanie na tym świecie. Gdzieś jakieś życie do kogoś nie dojdzie. (...) Jesteś tym, który niesie Ducha Świętego innym ludziom”. (...)Dar Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania jest tym darem, po przyjęciu którego należy się zapytać: kim ja jestem Panie dla Ciebie i gdzie mnie chcesz mieć? Co chcesz, żebym robił?
- katecheza [wersja mp3]

WSPÓLNOTA ZAUFANIA
- (26.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 4, 13-21; Mk 16, 9-15
(...) Jezus nas wprowadza tutaj (...) we wspólnotę wzajemnego zaufania. Nie da się być chrześcijaninem bez życia we wspólnocie wzajemnego zaufania. Bez ryzyka zaufania również (...). Nie da się dotknąć tego czym jest wiara bez wzajemnego zaufania i bez świadomości, że jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni, ale musimy sobie ufać (...) oczywiście w oparciu o to, że chcemy kroczyć za Chrystusem. (...)
- homilia [wersja mp3]

BYĆ UBOGIM
- (25.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 4, 1-12; J 21, 1-14
(...) Dotykamy tutaj jakiejś wielkiej wartości dobrze pojmowanego ubóstwa. Bez ubóstwa (...) nie da się dotknąć Jezusa w sakramentach. I to jest wymóg dla każdego człowieka: bycie ubogim, ubogim w sercu. (...) Jeśli nie pielęgnujemy w naszym sercu ubóstwa, jeśli nie walczymy z jakimikolwiek przejawami najmniejszej chciwości, to nie zrozumiemy Eucharystii, ona będzie po prostu czymś kompletnie nie zrozumiałym dla nas. (...)
- homilia [wersja mp3]

ŚWIAT JEST SAKRAMENTALNY
- (24.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 3, 11-26; Łk 24, 35-48
(...) my bardzo mocno rozdzielamy jakoś w naszym myśleniu sprawy duchowe od spraw cielesnych i fizycznych. Natomiast w myśleniu chrześcijanina, tego, który uwierzył we Wcielenie i wierzy w Zmartwychwstanie, świat ma inną strukturę (...). To jest autentyczna prawda o świecie (...). To, że świat jest sakramentalny. (...)
- homilia [wersja mp3]

PŁONĄCE SERCE
- (23.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 3, 1-10; Łk 24, 13-35
(...) kulminacyjnym momentem jest to trochę takie dziwne, niemęskie pytanie w stosunku do siebie samych: czy serce nie pałało w nas, nie płonęło, gdy Pisma nam wyjaśniał? To znaczy oni odkryli ten swój błąd, to, że nie docierali do swojego serca głęboko, do tych pokładów, gdzie ta wiara, gdzie głos Boga się odzywał tak na prawdę. Nie przyznawali się do tego, wstydzili się tego. (...)
- homilia [wersja mp3]

PRAGNĄĆ SPOTKAĆ JEZUSA
- (22.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 3, 1-10; Łk 24, 13-35
(...) zawsze się zastanawiałem, co oznaczają te pytania Aniołów, Jezusa: dlaczego płaczesz?, kogo szukasz? (...) Te pytania przez Jezusa zadawane były po te, żeby ona jeszcze bardziej przez swoje odpowiedzi uświadomiła sobie swoją miłość (...).
- homilia [wersja mp3]

EFFATHA
- (16.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25; Mk 7, 31-37
(...) ten człowiek był wyizolowany i nagle Jezus przywraca mu mowę, przywraca mu słuch i włącza go od razu w relacje z innymi, włącza go we wspólnotę. I dzisiaj za chwileczkę nasi Wybrani podejdą i ja w imieniu Chrystusa dotknę ich uszu i ust mówiąc to samo słowo (...) i to oczywiście nie będzie moment uzdrowienia z jakiegoś problemu zdrowotnego, ale to będzie ten znak i ta moc Jezusa, żebyście otwarli swoje uszy i język na nową wspólnotę (...), na wspólnotę tych, którzy wierzą. (...)
- homilia [wersja mp3]

OJCZE NASZ
- (10.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Oz 11, 1b. 3-4. 8c-9; Rz 8, 14-17. 26-27; Mt 6, 9b-13
(...) Sam Jezus jak nikt inny wie (...) kim jest Bóg, kim jest Jego Ojciec, jak jest nieskończony, jak jest wieczny, jak jest niezgłębiony, jak jest inny niż sobie wyobrażamy, a jednak stało się coś takiego przez tajemnicę wcielenia, tego, że Syn Boży stał się człowiekiem, że tenże Syn nie boi się (...) powiedzieć nam, swoim braciom: mówcie do tego Boga-Ojcze. (...)
- homilia [wersja mp3]

OBRAZ BOGA
- (03.04.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Wj 32,7-14; J 5, 31-47
Bóg objawia się (...) Mojżeszowi jako nie tylko Ten, który jest sprawiedliwy, który widzi przekroczenie Prawa przez ten lud, który widzi jego sprzeniewierzenie się i zdradę tam na dole, ale również objawia się mu jak ta kobieta, która apeluje do serca, do swojego serca i serca Mojżesza i serca ludu. I Mojżesz o tym wie (...). Dlatego (...) nie zgadza się na to, co Bóg mówi do niego. (Bóg ) mu mówi zostaw mnie w spokoju, a on tego wcale nie robi. (...)
- homilia [wersja mp3]

PRAWO WYPISANE W SERCU
- (03.04.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Faryzeusze chcieli być Bogu wierni, chcieli bardzo zachowywać prawo zapisane w Biblii, szczycili się tym, że je zachowują (...),ale poprzez tę swoją interpretację prawa, swoje szczycenie się tym, że zachowują przepisy i w ten sposób znają Boga, stworzyli sobie Boga własnego (...). Nie zważali na to, co mówi im serce (...), nie zważali na to, że sprzeniewierzają się często miłości wobec człowieka bliskiego. (...) Przykład faryzeuszów (...) pokazuje nam, że Jezus przyszedł po to, żeby te tablice kamienne odsunąć w jakiś sposób i zamienić je na serce. (...)
- katecheza [wersja mp3]

SYMBOL WIARY
- (27.03.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Pwt 6, 1-7; Rz 10, 8-13; Mt 16, 13-18
(...) Symbol to jest część całości, którą trzeba zestawić dopiero z czymś innym, żeby stanowiła całość. Jaką częścią całości jest Symbol Wiary, czyli te wszystkie artykuły wiary (...)? Drugą częścią całości jest właśnie nasze serce i nasze życie. (...)
- homilia [wersja mp3]

DRZEWO ZASADZONE NAD PŁYNĄCĄ WODĄ
- (20.03.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jr 17, 5-10 ; Łk 16, 19-31
(...) często jesteśmy podobni do pewnego dziwoląga przyrodniczego (...), który polega na tym, że drzewo nie zapuszcza korzeni ku strumieniowi, że krzak nie szuka wody, tylko specjalnie wybiera miejsca (...) pustynne, bez wody. (...)
- homilia [wersja mp3]

ŹRÓDŁO DZIAŁANIA JEZUSA
- (20.03.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) Sednem wiary w Jezusa, sednem rozpoznania tego, Kim jest, nie jest tylko patrzenie zewnętrzne na to, co zrobił. Nie jest tylko przypisanie Mu dobrych intencji (...), tylko zobaczenie do głębi Jego serca, (...) uwierzenie, że robi wszystko i zawsze (...) dlatego, że tak chce Ojciec, że widzi Ojca, słyszy Ojca i robi to, czego chce Ojciec. (...)
- katecheza [wersja mp3]

CORAZ GŁĘBIEJ POZNAWAĆ OJCA NA MODLITWIE
- (13.03.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Est 4, 17 l-m.r-t ; Mt 7, 7-12
Pierwszorzędną rzeczą, jaką musimy (...)wprowadzić w życie, to znać Tego, do kogo się zwracamy, znać Go, kim On jest. (...) Jezus nieustannie objawia Jego serce, Jego twarz, kim On jest. (...)
- homilia [wersja mp3]

PRAWDZIWA TWARZ OJCA
- (13.03.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) Każdy z nas, do końca naszych dni będzie potrzebował co roku tego Wielkiego Postu, żeby coraz bardziej wyrzucać z siebie to co przeszkadza rozpoznać prawdziwą twarz Ojca. (...)
- katecheza [wersja mp3]

IŚĆ ZA JEZUSEM
- (06.03.2014) - HOMILIA – bp Jan Zając

Sigla czytań: Pwt 30, 15-20; Łk 9, 22-25
(...) Pan Jezus nie tylko zaprasza do pójścia za sobą, ale również okazuje w dalszym ciągu, że jest z nami i idzie tą drogą, bo również i On musiał wiele wycierpieć, być odrzuconym, ale u kresu tej drogi, drogi krzyżowej jest chwała zmartwychwstania. I tajemnica zmartwychwstania wciąż jest dla nas otwarta, również dla tych, którzy oczekują chwili włączenia się w tajemnicę paschalną przez sakrament chrztu świętego. (...)
- homilia [wersja mp3]

WOLNOŚĆ SERCA
- (27.02.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jk 5,1-6; Mk 9,41-50
Święty Jakub Apostoł (...) jest niesamowicie konkretnym pisarzem. (...) Dzisiaj mówi o pieniądzach. I pieniądze są takim konkretem, który musi być złączony z tym, że jestem chrześcijaninem i że przychodzę i karmię się Ciałem i Krwią Chrystusa. (...)
- homilia [wersja mp3]

WYBRANI PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA
- (27.02.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...)Święty Paweł mówi, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata przez Boga, w Sercu Boga. (...) I oczywiście to wybranie realizuje się w darze życia poprzez nasze stworzenie, kiedy się poczynamy, ale jeszcze większy dar jest kiedy włączamy się w Ciało Chrystusa, kiedy się z Nim jednoczymy przez chrzest, bierzmowanie i potem życie Eucharystią. (...)
- katecheza [wersja mp3]

PODCZAS EUCHARYSTII WSZYSCY STAJEMY SIĘ JEDNOŚCIĄ
- (20.02.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jk 2, 1-9; Mk 8, 27-33
(...)Święty Jakub nam pokazuje ten aspekt Mszy świętej, który jest troszkę zaciemniony chyba dalej, to znaczy, że Eucharystia (...) jest ofiarą Jezusa Chrystusa, tutaj Chrystus się ofiaruje, zmartwychwstaje, jest obecne Jego Ciało, ale Ciało Chrystusa, to są również ci, którzy Je przyjmują, to jest jedno Ciało. (...)
- homilia [wersja mp3]

PRZYJĄĆ CAŁEGO JEZUSA
- (20.02.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...)nie można być tak zwanym „katolikiem, ale..” (...), „jestem katolikiem, ale...”, za wyjątkiem. Nie ma „katolika ale...”, albo jest katolik, albo go nie ma, albo jest po prostu imitacja kogoś, kto jest w Kościele. I to (..) nie są jedynie jakieś wymagania bezduszne, ale tak na prawdę, to są pewne bardzo istotne warunki spotkania w przymierzu miłości. (...)
- katecheza [wersja mp3]

SŁOWO JEZUSA
- (13.02.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1Krl 11, 4-13; Mk 7, 24-30
(...) Jezus nigdy nie chce człowieka zostawić w spokoju. Każde Jego słowo nie jest słowem, które po prostu się jakoś podziwia, czy słucha, czy tak jakoś tylko intelektualnie obraca w tę, czy w tamtą stronę (...). Nie tyle jest ważna nasza wiedza (...), najważniejsze jest otwarcie serca na każdy okruch [Słowa](...) To czego nie rozumiem, nie rozumiem, ale to co rozumiem, to jest Chrystus, który chce twoje życie zmienić. (...)
- homilia [wersja mp3]

TAJEMNICA KOŚCIOŁA
- (06.02.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1Krl 2, 1-4. 10-12; Mk 6, 7-13
(...) Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie (...)rodzi Kościół i daje mu tę potęgę, swoją potęgę zwycięstwa nad złem, grzechem i to ma czynić człowiek. (...)
- homilia [wersja mp3]

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA
- (06.02.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...)Wszyscy jesteśmy jako ludzie złączeni jednym drzewem genealogicznym. (...) Naszym prarodzicem, tym, z którego nasze życie bierze początek jest nasz Pan Jezus Chrystus. On jest nazwany w Piśmie Świętym Pierworodnym między wielu braćmi. (...)
- katecheza [wersja mp3]

SZUKAJĄC DOMU
- (30.01.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 2Sm 7, 18-19. 24-29; Mk 4, 21-25
(...) my wiemy, że tu chodzi o coś głębszego, o taki dom, który nigdy nie przeminie, który nigdy się nie zawali, za którym każdy z nas tęskni i którego każdy z nas szuka. (...) I to jest najbardziej sfrustrowane na ziemi pragnienie człowieka. (...) I my wiemy, że tak na prawdę ta tajemnica domu realizuje się dopiero w naszym Panu Jezusie Chrystusie. On jest Domem (...).
- homilia [wersja mp3]

TĘSKNOTA ZA ŻYCIEM WIECZNYM
- (30.01.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) To nie jest tak, że myśląc o śmierci, o tej zasłonie i dążąc do tego miejsca, do tego punktu, tęskniąc za tym przejściem na drugą stronę, jesteśmy trochę wyobcowani z życia. To nie tak. (...) Człowiek, który mówi „pamiętaj o śmierci” w chrześcijański sposób nie chodzi i nie wzdycha, on żyje pełnią życia. Tęskniąc za pełnią życia tam, tutaj żyje pełnią życia. (...)
- katecheza [wersja mp3]

SAUL I DAWID
- (23.01.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1Sm 18, 6-9; 19, 1-7; Mk 3, 7-12
(...) Dawid i Saul (...). Dwa różne serca. (...) Jacy my jesteśmy? (...) My uznajemy grzech podobnie jak Saul. Technicznie za niego żałujemy, mówimy: to było złe. Ale jest pytanie, czy my dochodzimy do takiego żalu w głębi naszego serca? Czy ufamy bezgranicznie Bogu? (...)
- homilia [wersja mp3]

JEZUS – JEDYNY PAN
- (23.01.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) To jest wielkie szczęście, jeśli się to jakoś sercem odkryje, to jest wielka radość, że Jezus jest nie tylko Panem mojego życia, ale tak na prawdę jest Panem wszystkiego. (...) On wszystko zamienia w życiu człowieka, który się do Niego zbliży i przyjdzie i uzna Go za Pana, wszystko w życiu tego człowieka zamienia, co było, w historię wolności, w historię zbawienia, w historię szczęścia, w historię miłości. (...)
- katecheza [wersja mp3]

PRZYWIĄZAĆ SIĘ DO BOGA
- (16.01.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1 Sm 4,1-11; Mk 1,40-45
(...)Bóg pokazuje, że spotkanie z Nim, to jest co innego niż spotkanie pogan z Bogiem. Spotkanie z Bogiem nie ma nic wspólnego z magią (...), czyli przypisaniem do konkretnych przedmiotów jakiejś mocy samej w sobie. (...) Niemożna jakby przywłaszczyć sobie darów Bożych, czuć się dobrze, bo należy się do (...) Kościoła (...). Jeśli będzie coś takiego, a nie będzie nieustannego dziękczynienia i pokornego usiłowania spotkania się z Bogiem i życia prawego wewnętrznie(...), to Bóg może te dary zabrać. Czasem je zabiera po to, żeby się człowiek obudził. (...)
- homilia [wersja mp3]

SŁOWO JEZUSA
- (16.01.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) Duch Święty wypełnia Kościół (...)i w Nim, który jest w Kościele jest nieustannie to środowisko, w którym słowo Chrystusa trwa, ono jest nieustannie wypowiadane, nieustannie jest przekazywane. (...)
- katecheza [wersja mp3]

OTWORZYĆ SIĘ NA JEZUSA
- (09.01.2014) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1J 4,11-18; Mk 6, 45-52
(...) My jesteśmy podobni do Apostołów w naszym odkrywaniu Jezusa. My możemy być blisko Niego (...), ale dalej Go nie znać, dalej nie dotknąć Jego miłości, Jego pragnienia obecności w samym środku naszej niemocy (...).
- homilia [wersja mp3]

BRATERSTWO JEZUSA Z GRZESZNIKAMI
- (09.01.2014) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Rozpoznać Jezusa można w samym momencie, kiedy my uznajemy swój grzech (...). W samym momencie uznania swojego grzechu na człowieka wylewa się cała miłość Boga, cała miłość Ojca. (...)
- katecheza [wersja mp3]

TĘSKNOTA ZA MESJASZEM
- (19.12.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Sdz 13,2-7.24-25a; Łk 1,5-25
Całe Pismo Święte można nazwać jedną wielką tęsknotą, jednym wielkim oczekiwaniem. Od pierwszych kart Pisma Świętego, od momentu, kiedy człowiek zgrzeszył i Bóg zapowiedział od razu na początku, że będzie (...) zniszczenie tego zła, to cała historia człowieka i (...) cała Biblia, to jest jedno wielkie czekanie, to jest tęsknota.
- homilia [wersja mp3]

BOŻE NARODZENIE
- (19.12.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) Najważniejsze jest to, abyśmy powiązali to narodzenie Jezusa dwa tysiące lat temu w Betlejem z tą rzeczywistością, w której żyjemy, z tymi konkretnymi relacjami, może trudnymi, z tęsknotą, która jest tęsknotą za miłością, za pojednaniem, a jednocześnie (...) może nawet nie wyrażoną świadomością, że to wielkie pragnienie jest nie do zrealizowania. I tu pierwsza odpowiedź (...) Jezus Chrystus, Syn Boga (...) stał się człowiekiem i urodził się, żeby ta tęsknota (...) się zrealizowała (...).
- katecheza [wersja mp3]

KRÓLESTWO BOŻE ZDOBYWAJĄ GWAŁTOWNICY
- (12.12.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
Bóg prowokuje człowieka, żeby był (...) gwałtowny, żeby na prawdę mimo wszystko wierzył, że Bóg jest czuły, że jest kochający, że jest samą miłością.
- homilia [wersja mp3]

ZAMIESZKAĆ U JEZUSA
- (12.12.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Jest jakaś taka wielka tajemnica, że tego Jezusa i tego domu po prostu dotykamy w spotkaniu z drugim człowiekiem. I tutaj nawet nie chodzi o nasz dom rodzinny tylko, jakikolwiek by on był, tylko w ogóle o dzisiaj (...), że wtedy, kiedy spotkamy człowieka twarzą w twarz, kiedy z nim rozmawiamy na jakieś głębsze tematy (...), kiedy siebie słuchamy w ogóle, wtedy między nami jest Bóg wcielony.
- katecheza [wersja mp3]

WIARA JEST MISJĄ
- (05.12.2013) - HOMILIA – ks. bp Grzegorz Ryś

Sigla czytań: Rdz 12, 1-4a; J 1, 35-42
(...) Andrzej spotyka Chrystusa i to pierwsze spotkanie (...) osobiste (...) natychmiast w nim owocuje koniecznością poszukania swojego brata (...), któremu musi powiedzieć co się stało (...)znaleźliśmy Mesjasza. Ma doświadczenie odkrycia czegoś, na co czekał latami, bez czego świat dla niego nie jest tak samo zrozumiały. Ma poczucie odkrycia czegoś, co mu wreszcie wszystko porządkuje, wszystko rozjaśnia.(...). A takie doświadczenie- nie możesz go zatrzymać dla siebie. (...)
- homilia [wersja mp3]

ODDAWAĆ CZEŚĆ BOGU
- (28.11.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dn 6, 12-28; Łk 21, 20-28
Cześć oddawana Bogu, świadectwo, jest bardzo niebezpieczne dla zła (...) dlatego, że ono nawraca serce. (...)
- homilia [wersja mp3]

ODDAĆ ŻYCIE ZA CHRYSTUSA
- (28.11.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

(...) bycie chrześcijaninem to jest bycie uczniem i bycie świadkiem. To jest jedno z drugim jednoznaczne i równoznaczne (...) nie można inaczej. (...)
- katecheza [wersja mp3]

JEZUS ZAPŁAKAŁ
- (21.11.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1Mch 2,15-29; Łk 19, 41-44
Jest tak, że zawsze odrzucenie gdzieś w sercu Boga, odrzucenie Jego słowa, Jego przyjścia, w jakiś sposób otwiera na zło. (...)
- homilia [wersja mp3]

JEZUS JEST TYM, KTÓRY ŻYJE
- (21.11.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Ważne jest to, w tym naszym pielgrzymowaniu (...)spotkanie z żywym Jezusem. I ono się dokonuje (...) w życiu każdego z nas (...). Wszystko, co się w naszym życiu dzieje (...)podprowadza do tego, żeby się z Nim spotkać. (...)
- katecheza [wersja mp3]

KIEDY PRZYJDZIE KRÓLESTWO?
- (14.11.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Mdr 7,22-8,1; Łk 17, 20-25
Dzisiaj widzimy, że tak na prawdę walka królestwa Bożego z królestwem tego świata (...) dzieje się tam, gdzie jest walka o wiarę człowieka. (...) O wiarę, która jest największym skarbem i wprowadza do królestwa (...).
- homilia [wersja mp3]

JEZUS PRZYCHODZI OD STRONY CZŁOWIEKA
- (14.11.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Nigdzie nie ma takiego miejsca (...), w którym by Jezusa nie było. Ale On nie jest obserwatorem jedynie, tylko jest Tym, który jest razem z nami. (...)
- katecheza [wersja mp3]

ŻYJEMY DLA CHRYSTUSA
- (07.11.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Rz 14, 7-12; Łk 15, 1-10
Święty Paweł przedstawia tutaj prawdę bardziej fundamentalną, (...) że od tej chwili, kiedy został ochrzczony (...) jego życie nabiera fundamentalnego sensu, (...) ma swój kierunek (...).
- homilia [wersja mp3]

SPOTKAĆ OSOBIŚCIE CHRYSTUSA
- (07.11.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Jezus podnosi przykazania na dużo wyższy poziom. Jest tutaj(...) dużo bardziej zasadniczy niż faryzeusze. Dlaczego celnicy i grzesznicy, mimo, że o tym wiedzieli doskonale, zbliżali się do Niego? (...)
- katecheza [wersja mp3]

WSZYSTKO JEST W RĘKACH BOGA
- (31.10.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Rz 8,31b-39; Łk 13, 31-35
Dzisiaj Jezus w tej Dobrej Nowinie pojawia się jako Ktoś, kto chce nas wyzwolić z lęku.
- homilia [wersja mp3]

TAJEMNICA ŚWIĘTOŚCI
- (31.10.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Świętość to zdrowie dane i dawane od Jezusa.(...) Świętość, czyli zdrowie, to przede wszystkim owoc uznania, że się jest chorym i że się potrzebuje Lekarza.(...)
- katecheza [wersja mp3]

ŻYĆ DLA BOGA
- (24.10.2013) - HOMILIA - ks. Lucjan Bielas

Sigla czytań: Rz 6,19-23; Łk 12,49-53
Tak jest to wpisane nasze bycie człowiekiem, że chcemy siebie dawać. (...)człowiek może siebie dać, wtedy dopiero, kiedy tak na prawdę jest panem siebie. Wtedy ma rzeczywiście konkretną wartość do dania. (...)
- homilia [wersja mp3]

DWA DRZEWA
- (24.10.2013) – KATECHEZA – ks. Lucjan Bielas

Człowiek wystąpił przeciwko Stwórcy, a godność Stwórcy jest nieskończona. (...) Stąd(...) nie byłby w stanie człowiek zadośćuczynić, (....) zbilansować grzechu.
- katecheza [wersja mp3]

JAK TO ZROBIĆ, ABY NASZA SPRAWIEDLIWOŚĆ BYŁA WIĘKSZA OD FARYZEUSZÓW I UCZONYCH W PIŚMIE?
- (17.10.2013) - HOMILIA - ks. Jacek Urban

Sigla czytań: Rz 3,21-29; Łk 11,47-54
(...)formalne traktowanie przepisów bez ich wewnętrznej treści Jezus bardzo słusznie i trafnie uznał za hipokryzję...
- homilia [wersja mp3]

JAK SYN BOGA OBJAWIA NAM OJCA
- (17.10.2013) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

To jest niezwykła prawda o Bogu Ojcu: Ojciec, który jest w ukryciu i widzi w ukryciu (...) i widzi te najbardziej intymne poruszenia serca każdego z nas...
- katecheza [wersja mp3]

ZADOMOWIENI W BOGU
- (10.10.2013) – HOMILIA – ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ml 3,13-20a; Łk 11, 5-13
Dar Ducha Świętego to jest dar domu(...). Jeśli Duch święty jest dany człowiekowi, zaprasza człowieka do domu, gdzie jest dla niego miejsce w tej miłości pomiędzy Ojcem i Synem...
- homilia [wersja mp3]

CO ZNACZY „WIERZĘ”?
- (10.10.2013) – KATECHEZA – Ks. Andrzej Wójcik

Lepiej jest mówić o podziale nie tyle na ludzi wierzących i nie wierzących, ile na ludzi, którzy się modlą i nie modlą. (...)
- katecheza [wersja mp3]

JAKI POKÓJ MOŻE NIEŚĆ OWCA, KTÓRA IDZIE MIĘDZY WILKI?
- (03.10.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ne 8,1-4a.5-6.7b-12 ;Łk 10, 1-12
Chrystus daje człowiekowi dar prawdziwego pokoju. Takiego pokoju, który nie zniszczy sytuacja porównana do sytuacji owcy między wilkami...
- homilia [wersja mp3]