Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4854
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2012/2013

ŚWIĘTY MAREK
- (25.04.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1 P 5, 5b-14 ; Mk 16, 15-20
Z Jezusem musi się spotkać człowiek i serce. To człowiek musi się zachwycić i wtedy może to zapisać. Takim człowiekiem był św. Marek. I dziś dziękujemy Bogu za niego.
- homilia [wersja mp3]

ŻYĆ EUCHARYSTIĄ
- (25.04.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Msza święta nie jest katolickim obrzędem zapisanym w kodeksie prawa kanonicznego. Chrześcijanie od początku żyli Eucharystią i spotkaniem z Panem.
- katecheza [wersja mp3]

KAŻDY SPOTKAŁ FILIPA
- (18.04.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 8, 26-40 ; J 6, 44-51
W dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich mamy do czynienia z błyskawicznym katechumenatem. Każdy z nas, bez wyjątku, spotkał na swej drodze takiego Filipa, który nas tutaj przyprowadził. Nie stało się to bez człowieka - rodzice, przyjaciele, mąż, żona - ktoś, kto powiedział o Jezusie.
- homilia [wersja mp3]

EUCHARYSTIA POKARMEM
- (18.04.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Pokarm, który spożywamy jest związany z dziękczynieniem. Dziękczynienie za to, że mam co jeść, że Bóg daje mi pokarm, że mnie karmi i daje mi życie fizyczne. Każda kultura ma jakiś rodzaj kultywowania wspólnego posiłku.
- katecheza [wersja mp3]

BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA
- (11.04.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Dz 5, 27-33 ; J 3,31-36
Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Apostołowie zachęcają nowych chrześcijan do posłuszeństwa władzy, w tych kwestiach, które należą do porządku społecznego. My również jesteśmy zaproszeni do autentycznej drogi posłuszeństwa Jezusowi.
- homilia [wersja mp3]

PAMIĄTKA
- (11.04.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

"To czyńcie na moją pamiątkę". Nasze pamiątki upamiętniają zwykle coś dobrego: ludzi, wydarzenia; coś co zapisuje się w naszych sercach, coś, o czym chcemy pamiętać i co nas kształtuje.
- katecheza [wersja mp3]

OJCIEC
- (21.03.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Rdz 17,3-9 ; J 8, 51-59
Początek modlitwy "Ojcze nasz, który jesteś w niebie" wskazuje, że ojcostwo Boga jest inne niż ojcostwo Boga. Ojcostwo tu na ziemi jest nikłym odblaskiem ojcostwa tego Ojca, który jest w niebie.
- homilia [wersja mp3]

BÓG OJCIEC
- (21.03.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Pan Jezus mówi - kto widzi Mnie, widzi i Ojca. Kto chce poznać Ojca musi przyjść do Jezusa, z Nim się zjednoczyć.
- katecheza [wersja mp3]

JEZUS I ŚMIERĆ
- (17.03.2013) - III SKRUTYNIUM - ks. Andrzej Wójcik

Sigla: J 11,1-45
Jezus mówi o sobie, że jest życiem. Marta w dzisiejszej Ewangelii przechodzi pewną pielgrzymkę wiary. My często wierzymy w zmartwychwstanie jako w jakąś ideę. Jezusowi to nie wystarcza.
- homilia [wersja mp3]

OTWARCIE NA BOGA
- (14.03.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Wj 32,7-14 ; J5, 31-47
My nie tworzymy sobie materialnych bogów jak Izraelici. Ale dopóki Bóg będący w naszym sercu ma być wyłącznie do mojej dyspozycji i ma być zamknięty do tworzenia mojego życia tu na ziemi, to będzie to w pewnym sensie bożek.
- homilia [wersja mp3]

RZECZY PRZYSZŁE
- (14.03.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Symbol Wiary rozpoczyna się na niebie i kończy się na niebie. Co oznacza dla nas wiara w rzeczy przyszłe? W życie wieczne?
- katecheza [wersja mp3]

TY NIE JESTEŚ ZŁY
- (10.03.2013) - II SKRUTYNIUM - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: J 9,1-41
Tym, który nas wyzwala jest nasz Pan, Jezus Chrystus. To On mówi do człowieka - ty nie jesteś zły.
- homilia [wersja mp3]

SYMBOL WIARY
- (07.03.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Pwt 6,1-7 ; 1 Kor 15,1-8 ; Mt 16, 13-18
Symbol wiary to bardzo skondensowana formuła, którą Kościół opracował i w której streszcza się całość naszej wiary.
- homilia [wersja mp3]

PRAGNIENIE JEZUSA
- (03.03.2013) - I SKRUTYNIUM - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: J 4,4-42
Pierwszą rzeczą jest pragnienie Jezusa. Przychodząc do Chrystusa spełniamy najgłębsze pragnienie Jego serca.
- homilia [wersja mp3]

ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA
- (28.02.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jr 17,5-10 ; Łk 16,19-31
Człowiek instynktownie w swoim sercu szuka wody w znaczeniu życia, które da mu pełnię, owocowanie i szczęście. Po drugiej stronie poszukiwania szczęścia znajduje się coś, co przemija, co daje świat...
- homilia [wersja mp3]

Z MIŁOŚCI I DLA MIŁOŚCI
- (28.02.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Człowiek jest "cały". Nie da się go podzielić na części, nie jest zbiorem czegoś zlepionego. Człowiek jest niepodzielny - jest to prawda o miłości. Narodziliśmy się z miłości i do miłości.
- katecheza [wersja mp3]

MODLITWA
- (21.02.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Est 14, 17k-m.r-t ; Mt 7, 7-12
Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie...
- homilia [wersja mp3]

NAWRÓCENIE
- (21.02.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Wielki Post jest czasem kiedy szczególnie zwracamy uwagę na jedno słowo - nawrócenie. Prawdziwe nawrócenie jest to spotkanie osoby Jezusa Chrystusa - poznanie Go, pokochanie Go a przede wszystkim pójście za Nim.
- katecheza [wersja mp3]

DROGA
- (14.02.2013) - HOMILIA - bp Jan Zając

Sigla czytań: Pwt 30, 15-20 ; Łk 9, 22-25
Jesteśmy na drodze do domu Ojca. Wy też, drodzy katechumeni, chcecie zobaczyć drogę i te szczególne znaki, które Opatrzność Boża wam stawia. Byście odkrywając je, mogli dojść do źródła życia Bożego, jakim jest chrzest święty.
- homilia [wersja mp3]

KOŚCIÓŁ
- (07.02.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Hbr 12, 18-19. 21-24 ; Mk 6, 7-13
Kościół to są więzi pomiędzy ludźmi, to tajemnica wspólnoty, która nie jest ludzką konstrukcją, produktem. Mówiąc Kościół wiemy, że jest to Boży dar, my w nim żyjemy i z niego korzystamy. Kościół to jest Ciało Chrystusa. Jest to też wspólnota wszystkich wiernych z Chrystusem, a przez Niego z Bogiem.
- homilia [wersja mp3]

TAJEMNICA IMIENIA
- (07.02.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Bóg wzywa każdego po imieniu. Imię jest ikoną osoby. Bóg przez ludzi nadaje nam imię.
- katecheza [wersja mp3]

ŚWIATŁO
- (31.01.2013) - HOMILIA - ks. Stanisław Szczepaniec

Sigla czytań: Hbr 10,19-25 ; Mk 4,21-25
Znak światła odgrywa ważną rolę na drodze naszego życia. Wiele mowy jest o świetle na drodze przygotowania do sakramentów. Ten, kto światłem rozjaśnia przestrzenie swojego życia, ten coraz bardziej doświadcza jak błogosławione jest światło. Całe jego życia staje się rozjaśnione.
- homilia [wersja mp3]

BOSKOŚĆ I CZŁOWIECZEŃSTWO
- (24.01.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Hbr 7,25-28. 8,1-6 ; Mk 3,7-12
Po raz kolejny możemy dotknąć tajemnicy naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Objawia się w Nim moc Boża. Tylko wobec Boga zły duch okazuje uległość i przegraną. Człowiek sam z siebie wobec złego ducha jest bezbronny. Jednocześnie objawia się kruchość Jezusa.
- homilia [wersja mp3]

POZNANIE CHRYSTUSA
- (24.01.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Jezus Chrystus przez to, że stał się człowiekiem jest otwarty na to, żeby każdy człowiek mógł Go poznać. Chrystusa nie można minąć, jak napotkanego człowieka na ulicy.
- katecheza [wersja mp3]

WIARA KLUCZEM
- (17.01.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Rdz 12, 1-4a ; J 1, 35-42
Objawienie to jest spotkanie człowieka z Bogiem, który mu się ukazuje ale też w sercu człowieka coś się otwiera, że zaczyna widzieć i rozpoznawać Boga.
- homilia [wersja mp3]

DZIŚ WYPEŁNIŁY SIĘ SŁOWA PISMA
- (10.01.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1J 4,19-21. 5,1-4 ; Łk 4,14-22a
Pismo święte nie jest jedynie mądrym tekstem, jakimś komunikatem na temat Bożych spraw. Pismo święte jest wypełnione. Zawartością słów Pisma świętego jest sam Bóg.
- homilia [wersja mp3]

OTO BARANEK BOŻY
- (03.01.2013) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1 J 2,29. 3,1-6 ; J 1,29-34
Jan Chrzciciel został posłany, aby wskazać na Chrystusa. Dziś słyszymy o Jezusie - Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jan jest posłany aby zaświadczyć o Jezusie.
- homilia [wersja mp3]

BÓG JEST W CZŁOWIEKU
- (03.01.2013) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

W świątyni, w której wskazujemy na to, co jest niewidzialne, w okresie Bożego Narodzenia umieszczamy szopkę. W chrześcijaństwie Bóg jest obecny między nami w człowieku. Tajemnica Wcielenia mówi nam, że Bóg jest w człowieku.
- katecheza [wersja mp3]

ZWIASTOWANIE
- (20.12.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 7, 10-14 ; Łk 1, 26-38
Każde nasze decyzje są bardzo ważne, zmieniają one nie tylko moje życie ale i świat. Musimy sobie uświadomić, że pierwszym Rozmówcą i Świadkiem moich decyzji jest Bóg.
- homilia [wersja mp3]

CZAS
- (20.12.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Każdy z nas w jakiś sposób doświadcza upływu czasu. Świat kiedyś żył rytmem Bożym. O takie rozumienie czasu musimy zawalczyć.
- katecheza [wersja mp3]

GWAŁTOWNICY
- (13.12.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 41,13-20 ; Mt 11,11-15
Królestwo Boże zdobywają ludzie gwałtowni, zdecydowani. Katechumeni chcą być takimi gwałtownikami, decydują się na wejście do Królestwa. Będziecie musieli chcieć podjąć taką decyzję.
- homilia [wersja mp3]

WCIELENIE
- (13.12.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Bóg stał się widzialny bo stał się człowiekiem. Święta Bożego Narodzenia szczególnie tę tajemnicę przybliżają. Jest to centralna prawda naszego życia - Bóg stał się człowiekiem.
- katecheza [wersja mp3]

"NIE ZNAM WAS"
- (06.12.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Iz 26, 1-6 ; Mt 7, 21.24-27
Człowiek czasem popada w dziwną podwójność, rozszczepienie w sercu. Człowiek wierzy a z drugiej strony ma własne zasady, których nie chce zmienić. Przykazania są podstawą do konfrontacji.
- homilia [wersja mp3]

KOŚCIÓŁ
- (06.12.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Kościół to niewidzialne ale rzeczywiste ciało naszego Pana, Jezusa Chrystusa; ciało, którym jesteśmy my wszyscy ochrzczeni.
- katecheza [wersja mp3]

WYZWOLENIE Z LĘKU
- (29.11.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ap 18,1-2.21-23.19,1-3.9a ; Łk 21,20-28
Wysłuchaliśmy przed chwilą Ewangelii - dobrej nowiny, która mówi o końcu świata. Jezus przekazuje nam dobrą nowinę - powinniśmy nabrać ducha i podnieść głowę. Spotkanie z Chrystusem sięga poza jakikolwiek koniec - mojego życia czy końca świata. On jest poza i jest tutaj. Jest to tajemnica, która daje nam pewność i radość; wyzwolenie z rozpaczliwego lęku i strachu. Koniec nie oznacza destrukcji.
- homilia [wersja mp3]

WALKA O CZŁOWIEKA
- (29.11.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Jesteśmy w stanie wojny. W świecie toczy się walka, której nie widać na zewnątrz. Jest to walka o człowieka, o jego wnętrze, o jego serce. Dlatego jest egzorcyzm - jest to jedna z broni, jaką dysponuje człowiek oddany Bogu, jaką dysponuje Kościół.
- katecheza [wersja mp3]

IDŹ DLA SIEBIE
- (22.11.2012) - HOMILIA - ks. bp Grzegorz Ryś

Sigla czytań: Rdz 12, 1-4a ; J 1, 35-42
Pierwsze pół drogi do Ziemi Świętej Abram przeszedł dla ojca a nie dla siebie. Dla kogo wy tutaj przyszliście, dla kogo przeszliście ten kawałek drogi? Teraz masz iść dla siebie a nie dla kogokolwiek. To jest nowy początek drogi - pomiędzy wami a Panem Bogiem zaczyna się rozmowa osobista - twarzą w twarz.
- homilia [wersja mp3]

KRÓLESTWO JEST POŚRÓD NAS
- (15.11.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Flm 1,7-20 ; Łk 17, 20-25
Królestwem jest Chrystus, On jest oknem do nieba. Poprzez tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Królestwo Boże zapuściło korzenie tu na ziemi.
- homilia [wersja mp3]

W JAKI SPOSÓB BÓG NAS KOCHA?
- (08.11.2012) - HOMILIA - ks. Rafał Buchinger

Sigla czytań: Flp 3,3-8a ; Łk 15,1-10
Jeśli pokornie słuchamy Ewangelii, to słyszymy mówiącego Boga. Chrystus zajmuje się grzesznikami czyli swoimi wrogami. Bóg kocha wszystkich ponieważ jest Bogiem odpowiedzialnym. Bóg kocha za nic. Nie trzeba Mu nic dać, nie trzeba się Mu przypodchlebiać czy wręczać łapówkę. Bóg szuka zagubionego człowieka.
- homilia [wersja mp3]

CZYM JEST CHRZEŚCIJAŃSTWO?
- (08.11.2012) - KATECHEZA - ks. Rafał Buchinger

Chrześcijaństwo jest wydarzeniem. Bóg przychodzi na ziemię aby spotkać się z człowiekiem. Celem przyjścia jest zjednoczenie Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem.
- katecheza [wersja mp3]

PRAGNIENIA JEZUSA
- (25.10.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ef 3, 14-21 ; Łk 12, 49-53
Poznanie Jezusa polega na poznaniu Jego pragnień. jest to wejście w niesamowitą wymianę miłości. Odkrywamy, że spełnianie Jego pragnień to spełnianie naszych najskrytszych pragnień, których sami jeszcze nie znamy.
- homilia [wersja mp3]

KIM JEST CZŁOWIEK WIERZĄCY?
- (25.10.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Człowiek nie jest tylko materią, jest w nim coś więcej. W życiu człowieka istnieje tajemnica.
- katecheza [wersja mp3]

SŁOWO BOŻE
- (18.10.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 2Tm 4,9-17a ; Łk 10,1-9
Najczęściej głoszenie Słowa kojarzy się nam z przekazaniem jakiejś idei, jakiejś prawdy, z objawieniem wielkiej prawdy Bożej. A tu, po zwykłym, prywatnym słowie św. Pawła mówimy "Oto słowo Boże". Dlaczego to jest słowo Boże? Dlaczego możemy nad tym fragmentem medytować? Nosić to słowo w sercu?
- homilia [wersja mp3]

WIARA
- (18.10.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Czasem wiarę możemy mylić z określeniem swojego światopoglądu. Czy wiara jest jedynie spotkaniem z jakąś ideą i czy nawet jest tożsama z jakimś projektem życia, projektem działania? Wiara jest źródłem, kresem, najgłębszym poziomem odpowiedzi na pragnienie wpisane w serce człowieka.
- katecheza [wersja mp3]

BÓG JEST PIERWSZY
- (11.10.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Ga 3,1-5 ; Łk 11,5-13
To nie my wybieramy Boga, to nie nasze działanie jest pierwsze. Pierwsza jest wiara a nie wypełnianie prawa. Nie trzeba sobie na spotkanie z Bogiem zasłużyć, nie musimy sobie takiego spotkania kupować. To nie tak. On jest już wcześniej.
- homilia [wersja mp3]

BÓG OJCIEC
- (11.10.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Bóg ma na imię Ojciec. Wszystkie nasze modlitwy kierowane są do Ojca. Jezus swoim uczniom często mówił o Ojcu. Łatwo jest powiedzieć, że wierzę w Boga. Natomiast powiedzenie, że wierzę w Boga Ojca to jest już kolejny etap wtajemniczenia, który jest bardzo ważnym krokiem.
- katecheza [wersja mp3]

SZUKAJ OBLICZA BOGA...
- (04.10.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Job 19,21-27 ; Łk 10,1-12
Wielka jest nasza odpowiedzialność za tych, którzy są na zewnątrz. Wielka odpowiedzialność, by wierzyć, że ten ogień tutaj się pali; wierzyć sercem, wyznawać słowem, wyznawać ciałem, wyznawać to naszą modlitwą. Nie tylko po to, żeby kogoś do czegoś przekonać. Chodzi o to, by wyznawać naszą wiarę, by się tak tym ogniem zapalać, by inni zobaczyli go w naszym życiu. Jezus jest ogniem i miłością. To On zapala nas, posyła nas byśmy przygotowali serca innych na Jego przyjście.
- homilia [wersja mp3]

HISTORIA MOJEGO ŻYCIA
- (04.10.2012) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Przychodzicie tutaj, każdy z innego miejsca, z innym doświadczeniem. Przyprowadziła was tutaj jakaś historia życia i jest ona dla nas wielkim skarbem. Życie każdego człowieka jest niesamowitym darem - w tym wszystkim jest Bóg. On jest w historii naszego życia. Bez Jego miłości nikt z nas by nie istniał.
- katecheza [wersja mp3]