Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4853
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2011/2012

SPOTKANIE
- (31.05.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: So 3,14-18a ; Łk 1, 39-56
Jest to święto solidarności międzyludzkiej. Zawsze ze strony Matki Bożej możemy liczyć na taką sympatię, przyjaźń, wyciągniętą dłoń. Ona w Kościele jest jako wspomożycielka, jako ta, która pośredniczy. Każdy z nas może ją poprosić o pomoc.
- homilia [wersja mp3]

AMEN!
- (31.05.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Trzeba nam dzisiaj zamknąć nasze rozważania nad "Credo". Został nam tylko jeden artykuł wiary, taki trochę podzielony - wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, oczekuję wskrzeszenie umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen!
- katecheza [wersja mp3]

PRAGNIENIE
- (17.05.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Dz 18,1-8 ; J 16, 16-20
Ludzie często gniewają się na siebie i na Pana Boga dlatego, że nie rozumieją. Ale to, że czasami nie rozumiemy to też może być fragment w naszym życiu dobrej nowiny. Bylebyśmy tylko zadawali pytania, bylebyśmy szukali. Dobra Nowina wymaga czasu. Musimy sobie pozwolić na dojrzewanie w rozumieniu.
- homilia [wersja mp3]

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ
- (17.05.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Nasza wiara w Kościół rodzi się i żyje wewnątrz naszej wiary w Ducha Świętego. Kościół to jest stworzenie Ducha Świętego. Duch Święty tchnął w niego Chrystusowe życie.
- katecheza [wersja mp3]

ŻEBY W WAS BYŁA MOJA RADOŚĆ
- (10.05.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Dz 15, 7-21 ; J 5, 9-11
Apostołowie zaczynają rozumieć, że Ewangelia jest powszechna, że Kościół musi być otwarty, że jego zadaniem jest nieustanne szukanie pogan czyli tych, którzy Boga nie znają. Kościół żyje dla pogan, dla tych, którzy Jezusa nie znają. W tajemnicy zmartwychwstania Chrystus chce być dla wszystkich przewodnikiem do radości, którą obiecuje człowiekowi.
- homilia [wersja mp3]

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO
- (10.05.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Bóg to nie jest wielki samotnik. Bóg to jest wspólnota osób - to jest Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec tak bardzo kocha Syna, że daje Mu wszystko, daje Mu samego siebie; Syn przyjmuje siebie od swojego Ojca i wszystko od razu oddaje Ojcu. I ta miłość pomiędzy Nimi jest taka ogromna, że jest ona Osobą. I to jest Duch Święty.
- katecheza [wersja mp3]

POZNAĆ BOŻE TAJEMNICE
- (26.04.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Dz 8, 26-40 ; J 6, 44-51
Dziś czytania mówią nam o porwaniu i o popchnięciu. I tak to jest z człowiekiem, który żyje życiem duchowym, który jest otwarty na Boga. Od czasu do czasu bywa porywany i od czasu do czasu bywa popchnięty. Są miejsca, w których Duch Święty nas porywa by ukazać nam perspektywy życia wiecznego.
- homilia [wersja mp3]

W NIEBO WSTĄPIŁ
- (26.04.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Zmartwychwstanie to jest wywyższenie Chrystusa. Jest to Jego powrót do Ojca. Powrócił do nieba innym - w zmartwychwstałym ciele.
- katecheza [wersja mp3]

SKĄD POCHODZISZ?
- (19.04.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Dz 5, 27-33 ; J 3, 31-36
Czy pochodzisz z ziemi czy pochodzisz z nieba? Wielkanoc przypomina nam o płodności Boga. Nasze prawdziwe pochodzenie jest z woli Boga. Pochodzę z serca Boga.
- homilia [wersja mp3]

ZMARTWYCHWSTAŁ ZGODNIE Z PISMEM
- (19.04.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Zmartwychwstać oznacza codziennie się nawracać, codziennie zmieniać swoje życie. Codziennie przechodzę ze śmierci do życia razem z Chrystusem. Na naszej drodze wielkanocnej towarzyszą nam świadkowie zmartwychwstania. Dziś chciałbym powiedzieć o jednym, o którym się bardzo mało mówi. W Credo mówimy, że Jezus zmartwychwstał zgodnie z Pismem.
- katecheza [wersja mp3]

DUCH SYNOSTWA
- (29.03.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Oz 11, 1b. 3-4. 8c-9 ; Ga 4, 4-7 ; Mt 6, 9b-13
Bóg naprawdę uczynił nas swoimi dziećmi. Posyła do serc naszych Ducha Syna swego czyli tego Ducha, który ożywiał Jego Syna. To Duch Święty będący w nas sprawia, że upodabniamy się do Jezusa Chrystusa, jedynego Syna Boga.
- homilia [wersja mp3]

CHRYSTUS PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ
- (29.03.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Wasz chrzest będzie miał dwa istotne momenty. Umrzecie z Chrystusem dla starego człowieka ale też zmartwychwstaniecie dla Boga i całego świata. Razem z Chrystusem powracamy do całkiem nowego życia. Jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, nasza wiara nie miałaby sensu.
- katecheza [wersja mp3]

III SKRUTYNIUM - DLA NIEŚMIERTELNOŚCI BÓG UCZYNIŁ CZŁOWIEKA
- (25.03.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: J 11, 1-45
W naszym świecie bardzo doświadczamy przemijalności i śmierci. Jak wierzyć, że jesteśmy obrazem wieczności Boga? Bóg stworzył nas do nieśmiertelności. Nieśmiertelność jest owocem Jego miłości do nas. Nasze odwrócenie się od Boga spowodowało naszą śmierć.
- homilia [wersja mp3]

Z CHRYSTUSA CZERPIEMY ŻYCIE
- (22.03.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Wj 32, 7-14 ; J 5, 31-47
Czemu nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie? Każdy z nas, objęty nowym przymierzem, znający Boga, odwraca się od Boga, odwracając się od Chrystusa wymyślając sobie własne drogi. Badamy Pisma, znamy prawdę, wiemy, Kim On jest ale jednak wybieramy siebie, swój sposób myślenia, wybieramy swoje plany. I tracimy życie.
- homilia [wersja mp3]

ŚMIERCI BÓG NIE UCZYNIŁ
- (22.03.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

W naszym świecie w ogóle nie mówi się o śmierci. Usunęliśmy ją do domów pogrzebowych, hospicjów i szpitali - bo nie chcemy jej widzieć. W Credo wyznajemy, wierzymy, że Jezus umarł. Wierzymy w śmierć Pana, bo odkrywamy w niej dużo więcej niż w innej śmierci. Jego śmierć ma zupełnie inne znaczenie. Ludzką rzeczą jest myśleć o śmierci. Bóg najbardziej się światu objawił, kiedy umarł Jego Syn.
- katecheza [wersja mp3]

II SKRUTYNIUM - UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO
- (18.03.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: J 9,1-41
Na naszych oczach rozgrywa się walka ciemności ze światłością, światła z mrokiem. Nie chodzi o kwestię widzenia fizycznego ale o wnętrze.
- homilia [wersja mp3]

KIM JEST CHRYSTUS?
- (15.03.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Pwt 6, 1-7 ; 1 Kor 15,1-8 ; Mt 16, 13-18
We wszystkich czytaniach mieliśmy wyznanie wiary. Od prostego - "Pan jedyny", "Ty jesteś Mesjasz" aż do Pawłowego, bardziej rozwiniętego, z listu do Koryntian. Kościół przekazuje nam dzisiaj to samo świadectwo, które kiedyś o swoim Synu złożył Ojciec Przedwieczny. Jesteśmy jednym z ogniw przekazywania prawdy, która swoje źródło ma w Ojcu Niebieskim.
- homilia [wersja mp3]

BÓG CIERPIĄCY
- (15.03.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Ukrzyżowany Bóg, cierpiący Bóg - to skandal. W Credo wyznajemy nie tylko wiarę w Mesjasza, ale też w Boga, który cierpi.
- katecheza [wersja mp3]

I SKRUTYNIUM - DAJ MI PIĆ
- (11.03.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: J 4,4-42
Pana Boga spotykamy w tym miejscu, w którym żyjemy. W tym miejscu, do którego przychodzimy gasić nasze pragnienia. Każdy z nas ma swoje studnie. Jezus w tej scenie też pragnie. On pragnie wody, którą poda mu twoja ręka. Bóg pragnie człowieka z czystej miłości. Nakarm Go i napój Go swoim własnym życiem.
- homilia [wersja mp3]

SZCZĘŚCIE
- (08.03.2012) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Jr 17, 5-10 ; Łk 16, 19-31
Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o szczęściu. Jedynym źródłem szczęścia jest Bóg. Bardzo często człowiek szuka szczęścia na własną rękę, to znaczy nie zachowuje pierwszego prawa Dekalogu. Człowiek, który nie wie, co to jest szczęście, ma innych bogów.
- homilia [wersja mp3]

PROŚCIE, A BĘDZIE WAM DANE
- (01.03.2012) - HOMILIA - ks. bp Damian Muskus OFM

Sigla czytań: Est (Wlg) 14, 1.3-5. 12-14 ; Mt 7,7-12
Wasza dzisiejsza obecność w świątyni to owoc waszej wytrwałej prośby. Prośby o dopuszczenie was do poznania wielkich Bożych tajemnic. Kościół widząc wasz postęp w wierze, widząc waszą miłość do słowa Bożego, widząc wielkie pragnienie życia tym słowem, widząc wasze wysiłki zmierzające do nawrócenia serca - pozytywnie odpowiada na waszą prośbę.
- homilia [wersja mp3]

WYBIERAJCIE ŻYCIE
- (23.02.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Pwt 30, 15-20 ; Łk 9, 22-25
Wybierajcie życie abyście żyli. To jest Wielki Post - wezwanie do życia a nie do umierania. Bóg jest życiem, pełnią życia. On nie przynosi ze sobą śmierci ale życie.
- homilia [wersja mp3]

KRZYŻ
- (23.02.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Rozpoczęliśmy Wielki Post, który prowadzi nas do kontemplacji tajemnicy krzyża. Jest to jedna z największych tajemnic, jakie zna nasza wiara. Żeby zrozumieć krzyż należy w niego uwierzyć. Trzeba dostrzec w nim tajemnicę zbawienia świata.
- katecheza [wersja mp3]

NIECH WIARA NIE MA WZGLĘDU NA OSOBY
- (16.02.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Jk 2, 1-9 ; Mk 8, 27-33
Niech wiara nasza w Pana Jezusa Uwielbionego nie ma względu na osoby. Bogu niech będą dzięki, że są ludzie, którzy nas do wiary zachęcają, motywują. Takich świadków potrzebujemy i takimi świadkami sami musimy się stawać. Ale nasza wiara zakorzenia się w Chrystusie, w Tym, którego poznaliśmy jako prawdomównego, jako Tego, który nie wprowadza nas w żaden zamęt. Wiara powinna opierać się na Nim.
- homilia [wersja mp3]

PRZEZ NIEGO WSZYSTKO SIĘ STAŁO
- (16.02.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Jezu, Ty jesteś Tym, przez którego wszystko się stało. Jezus jest kluczem do zrozumienia zagadki istnienia świata. Jeśli chcesz zadać pytanie - dlaczego jesteś, dlaczego warto być - zawsze patrz na Jezusa i zawsze szukaj odpowiedzi w Jezusie. Taka jest wiara Kościoła, taka jest intuicja Kościoła zrodzona ze świadectwa Ducha Świętego w życiu tylu świętych.
- katecheza [wersja mp3]

PRZYJAŹŃ Z BOGIEM
- (19.01.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: 1 Sm 18,6-9. 19, 1-7 ; Mk 3, 7-12
Jonatan jest dla Dawida największym, najlepszym, najbardziej oddanym przyjacielem. Ta historia przypomina nam o wadze przyjaźni. Ale by kroczyć do Pana Boga zdecydowanym krokiem musimy mieć przyjaciół. Sam Bóg jest naszym przyjacielem. Szczytem naszego życia duchowego jest przyjaźń.
- homilia [wersja mp3]

DLA NAS I DLA NASZEGO ZBAWIENIA
- (19.01.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Nie wystarczyło powiedzieć "dla naszego zbawienia"? Po co dodawać "dla nas", przecież wiadomo, że Chrystus stał się człowiekiem, by nas wyrwać z grzechu. Syn Boży stał się człowiekiem, by nas zbawić. On stał się człowiekiem by stać się kimś dla nas.
- katecheza [wersja mp3]

JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ MNIE OCZYŚCIĆ
- (12.01.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: 1 Sm 4, 1-11 ; Mk 1, 40-45
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić - jest to wyznanie wiary człowieka trędowatego. On przychodzi do Jezusa, pada przed Nim na kolana i wyznaje wiarę. Proś, wyznając wiarę, wierz i proś. Twoja własna wiara będzie prosiła za ciebie.
- homilia [wersja mp3]

STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM
- (12.01.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Bóg prawdziwy stał się prawdziwym człowiekiem. Być chrześcijaninem to wierzyć, że Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się człowiekiem po to, byśmy mogli uczestniczyć w Jego życiu.
- katecheza [wersja mp3]

TAJEMNICA
- (05.01.2012) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Iz 60,1-6 ; Ef 3, 2-3a. 5-6 ; Mt 2, 1-12
Cud święta Objawienia Pańskiego przedstawia nam św. Paweł w Liście do Efezjan. Tajemnica została objawiona - jest nią Jezus Chrystus. Każdy, kto widzi Chrystusa, każdy kto Go poznaje ten słyszy Boga szeptającego mu do ucha i do serca swoją największą Tajemnicę.
- homilia [wersja mp3]

CHRYSTUS JEST PANEM
- (05.01.2012) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

W Credo słowo Pan wcale nie oznacza tytułu grzecznościowego. On jest Panem, On panuje. On jest Panem samego siebie. Któż z nas jest panem samego siebie?
- katecheza [wersja mp3]

CHWAŁĄ BOGA ŻYJĄCY CZŁOWIEK
- (22.12.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: 1Sm 1, 24-28 ; Łk 1, 46-56
Pierwszą rzeczą, do której jesteśmy powołani to jest to, żeby chwalić Boga. Chwalić Boga tak jak Maryja, która wyśpiewuje swoją pieśń dziękczynienia. Ona chwali Boga swoim pięknym życiem.
- homilia [wersja mp3]

BYĆ DZIECKIEM BOGA
- (22.12.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Bóg posyła nam swojego Syna, bo chce byśmy byli Jego dziećmi. Wasza droga do chrztu świętego, droga naszego wtajemniczenia chrześcijańskiego to nic innego jak tylko podążanie w kierunku synostwa. Mamy stać się dziećmi Boga, synami w Synu, córkami w Synu.
- katecheza [wersja mp3]

BO GÓRY MOGĄ USTĄPIĆ...
- (15.12.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Iz 54,1-10 ; Łk 7,24-30
Wierna miłość Boga się nie zmienia. Kiedy Bóg mówi, że wszystko może przeminąć ale jedna rzecz nie przeminie - moja miłość. Boża miłość jest naszym domem, z którego wyszliśmy i do którego wracamy.
- homilia [wersja mp3]

JEZUS, KTÓRY JEST CHRYSTUSEM
- (15.12.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Chrystus to słowo istotne w Piśmie świętym. A oznacza "namaszczony". Wierzymy w Jezusa, który jest namaszczony czyli posłany.
- katecheza [wersja mp3]

ŻYĆ PRAGNIENIEM NIEPOKALANOŚCI
- (08.12.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Rdz 3, 9-15 ; Ef 1, 3-6. 11-12 ; Łk 1, 26-38
Patrzymy dzisiaj na niepokalanie poczętą Maryję i widzimy w Jej niepokalanym poczęciu wyjątkowy przywilej. Tylko Ona jest tak Niepokalana. Patrzymy na Nią jak na obraz nas samych, patrzymy na Nią, aby Ona nas przekonała, przygotowujących się do chrztu i pragnących żyć swoim chrztem, że niepokalaność jest możliwa w naszym życiu, że czystość, szlachetność, piękno i dobro i perspektywa wiecznego życia dla nas wszystkich jest otwarta.
-
 homilia [wersja mp3]

ZBLIŻA SIĘ NASZE ODKUPIENIE
- (24.11.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Dn 6,12-28 ; Łk 21, 20-28
Zbliża się nasze odkupienie. To jest nadzieja, która daje nam wiarę. Bóg się zbliża, dlatego nasza egzystencja jest często roztrzęsiona. Zbliża się ostateczna Miłość, która zmienia wszystko na tym świecie, wszystko prowadzi do celu. Podnieście głowy, zbliża się wasze odkupienie!
- homilia [wersja mp3]

WIERZĘ W JEZUSA CHRYSTUSA
- (24.11.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Nie dajcie sobie odebrać poczucia skandalu, który w naszej wierze jest, bo to jest skandal. Dla Greków jest głupstwem, dla Żydów jest to skandal bezbożności a dla nas jest to moc i mądrość cała Boga wyrażona w Jezusie Chrystusie. Wierzę w Jezusa - czyli w praktykującego Żyda. O co tu chodzi? To On mówi nam o Ojcu i w którym Ojciec chce nas mieć.
- katecheza [wersja mp3]

ROZPOZNAĆ PRZYCHODZĄCEGO PANA
- (17.11.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: 1 Mch 2,15-29 ; Łk 19,41-44
Nasz czas nawiedzenia jeszcze nie skończony i niech wiele się w nim wydarzy. I rozpoznajmy w nim przychodzącego z miłością Boga.
- homilia [wersja mp3]

BÓG STWORZYCIEL
- (17.11.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Tajemnica stworzenia. Stworzyć to ustanowić relację. Pan Bóg stworzył swoją miłością, to znaczy ustanowił relację do tego, czego nie ma; wyciągnął z nicości to, czego nie było. Poczujcie się jako stworzenia Pana Boga; jestem stworzeniem to znaczy jestem chciany.
- katecheza [wersja mp3]

KRÓLESTWO BOŻE POŚRÓD WAS JEST
- (10.11.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Mdr 7,22 - 8,1 ; Łk 17,20-25
W wierze musimy zaakceptować i odkrywać, że Królestwo Boże jest wśród nas. Nie jest jakąś przyszłością. Ono tu jest i się dzieje.
- homilia [wersja mp3]

WSZECHMOGĄCY BÓG
- (10.11.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Jest to wszechmoc ojcowska, wszechmoc, której doświadczył Jezus, wtedy kiedy w Ogrójcu musiał przyjąć krzyż ale i wtedy, kiedy w poranek wielkanocny Ojciec wyprowadził Jezusa z otchłani śmierci. Bóg jest wszechmogący by okazać nam swoje ojcostwo, swoją wielką miłość, ojcowską miłość.
- katecheza [wersja mp3]

BYĆ DLA...
- (03.11.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Rz 14,7-12 ; Łk 15,1-10
Jezus wywłaszcza nas z naszego życia i z naszej śmierci. Żyjemy i umieramy dla Niego.
- homilia [wersja mp3]

BÓG JEST OJCEM
- (03.11.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Wierzę w Boga, który jest Ojcem. Jest to pierwsza rzecz, w którą wierzy Kościół. Jeśli nie rozpoznasz ojcostwa Boga nie zbliżysz się do Niego. Zanim jest Zbawicielem, zanim jest sprawiedliwym Sędzią - jest Ojcem.
- katecheza [wersja mp3]

JEŻELI BÓG Z NAMI, KTÓŻ PRZECIWKO NAM
- (27.10.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Rz 8,31b-39 ; Łk 13,31-35
Nikt nam nie może wyrządzić żadnej krzywdy, jeśli On jest z nami. Miłość Boga wszystko czyni dobrem. Tam gdzie jest Bóg zakochany, Bóg i człowiek, tam nikt ich nie może rozdzielić. Trzymając Boga za rękę możemy pokonać wszelkie przeszkody na naszej drodze.
- homilia [wersja mp3]

WIERZĘ WE WSPÓLNOCIE
- (27.10.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Ten, kto wierzy, nigdy nie wierzy sam. Kiedy mówisz wierzę, automatycznie wchodzisz we wspólnotę wierzących.
- katecheza [wersja mp3]

BĄDŹCIE MIŁOSIERNI...
- (20.10.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Sigla czytań: Syr 3,30 - 4,10 ; Jk 2,14-17 ; Łk 6,27-38
Jan z Kęt swoim życiem pokazuje, że Jezusowa zachęta z dzisiejszej Ewangelii - "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" - jest rzeczywiście możliwa do spełnienia w naszym życiu. Jezus chce, by każdy Jego uczeń był miłosierny tym samym miłosierdziem, jakim jest miłosierny Ojciec.
- homilia [wersja mp3]

CO TO ZNACZY WIERZYĆ?
- (20.10.2011) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Słowo "wiara" jest wyrazem wieloznacznym. Wierzyć to przyjąć swym intelektem, że Bóg istnieje, zaufać Mu i wyrazić to czynem.
- katecheza [wersja mp3]

UMIEJĘTNOŚCI
- (13.10.2011) - HOMILIA - ks. Marek Gilski

Sigla czytań: Rz 3,21-29 ; Łk 11,47-54
Dziś w Ewangelii Jezus przedstawia nam dwie umiejętności. Nieumiejętność życia nimi jest opatrzona przez Jezusa słowem "biada". Pierwsza umiejętność to umiejętność życia teraźniejszością i przyszłością. A druga to umiejętność posługiwania się kluczem poznania, żeby samemu chcieć poznać i innym w tym pomóc.
- homilia [wersja mp3]

WIARA TO ZAUFANIE
- (13.10.2011) - KATECHEZA - ks. Marek Gilski

Przepraszamy za słabą jakość nagrania.
Nasze życie opiera się na wierze; w to co napisane, w to co słyszymy. I tak samo jest z wiarą w Boga.
- katecheza [wersja mp3]

Z CIEMNOŚCI PROWADŹ MNIE DO ŚWIATŁA
- (06.10.2011) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Wasza droga jest w szczególny sposób drogą z ciemności do światła i ze śmierci do życia. Nie zejdźcie z tej drogi, idźcie po niej odważnie nawet jeśli wiele by to kosztowało, jeśli wiele trzeba byłoby zostawić. Idźcie po niej!
- homilia [wersja mp3]