Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4858
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 1
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Katechezy i homilie 2009/2010

BARDZO UMIŁOWAŁA
- (13.06.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Wtedy człowiek miłuje, kiedy ma świadomość, że jest mu wszystko darowane i wszystko odpuszczone.
- homilia [wersja mp3]

ŁAŃCUCH ŚWIĘTOŚCI
- (10.06.2010) - HOMILIA - ks. infułat Janusz Bielański

Dary Ducha Świętego są potrzebne, by człowiek w sposób odpowiedzialny przeżył każdy dzień i każdą noc.
- homilia [wersja mp3]

ULITUJ SIĘ NADE MNĄ
- (27.05.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Człowiek ubogi duchem to taki, który ma w sercu otwartą bramę na przyjście Boga. Tą bramą, przez którą Bóg może przyjść jest zawsze jakaś potrzeba. Tym razem jest to potrzeba duchowa, jakaś niemoc.
- homilia [wersja mp3]

DUCH ŚWIĘTY
- (27.05.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Chcielibyśmy Panu Bogu coś dać, ofiarować. Chcemy wejść z Nim w taki dialog, gdzie nie tylko On będzie nas obdarowywał, ale chcielibyśmy się Mu odwdzięczyć - czyli dokonać jakiejś wymiany darów.
- katecheza [wersja mp3]

BYĆ UCZESTNIKIEM A NIE WIDZEM
- (20.05.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Na liturgii nie może być widza. Msza święta nie jest czymś czemu człowiek może się przyglądać. Nikt z nas nie może być tutaj widzem.
- homilia [wersja mp3]

JEZUS CHRYSTUS
- (13.05.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

U początków tworzenia się wspólnoty chrześcijan nie było widać takiego podziału, takiej różnicy pomiędzy światem religii a światem życia. Dla ówczesnych chrześcijan najważniejszą sprawą był Jezus Chrystus.
- homilia [wersja mp3]

MARYJA - MATKA JEDNOŚCI
- (13.05.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Maryja w Fatimie szczególnie ukazuje, że jest Matką Jedności, owej jedności jaka występuje pomiędzy ludźmi, pomiędzy ochrzczonymi.
- katecheza [wersja mp3]

OJCIEC PEŁEN MIŁOSIERDZIA
- (06.05.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Przychodząc do spowiedzi przychodzimy do Ojca, który jest pełen miłosierdzia, pełen miłości, który kocha.
- homilia [wersja mp3]

MARYJA - MATKA BOŻA
- (06.05.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Aby móc odmawiać różaniec należy poznać tajemnice z życia Chrystusa. Kiedy odmawiamy różaniec odmawiamy setki, tysiące razy modlitwę Zdrowaś Maryjo.
- katecheza [wersja mp3]

ŹRÓDŁA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ŻYCIA
- (29.04.2010) - HOMILIA - ks. Robert Woźniak

Co charakteryzuje Wielkanoc? To okres najmocniejszego doświadcza-nia tego, kim jest Bóg. Jezus zaprasza nas do Galilei czyli do początku naszego życia. Chce, byśmy Go spotkali u źródeł naszego chrześcijańskiego życia.
- homilia [wersja mp3]

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
- (29.04.2010) - KATECHEZA - ks. Robert Woźniak

Po chrzcie my nadal pozostajemy ludźmi grzesznymi. Chrzest daje nam moc do walki ze złem, ale w tej walce często okazujemy się słabi. I dlatego Jezus sam wymyślił to cudowne lekarstwo na naszą grzeszność.
- katecheza [wersja mp3]

BÓG DZIAŁA PRZEZ SŁOWO
- (22.04.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Dworzanin królewski czytał słowa Pisma, wiedząc, że to jest zasłona, że pod tymi słowami coś się kryje, co jest ważnego dla niego i jego życia.
- homilia [wersja mp3]

ŻYWA PAMIĘĆ
- (22.04.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Nasze życie się spala, ubywa go. Ale nie ginie. Żywą Pamięcią naszego życia jest nasz Pan, Jezus Chrystus.
- katecheza [wersja mp3]

ODDAĆ CHWAŁĘ BOGU
- (15.04.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy; Jego chwała będzie zawsze na moich ustach...
- homilia [wersja mp3]

MAJESTAT
- (15.04.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Czy my przypadkiem nie zachowujemy gdzieś w sercu wobec jakiegokolwiek człowieka braku szacunku? Nie chodzi o spory, o różnicę zdań ale brak szacunku.
- katecheza [wersja mp3]

ZWIASTOWANIE
- (25.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Bóg stał się człowiekiem. Niewyobrażalna tajemnica, dzięki której w ogóle tu jesteśmy.
- homilia [wersja mp3]

OJCZE MÓJ, OJCZE NASZ
- (25.03.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

W każdym słowie, w każdym geście, w każdej postawie, w wyrazie twarzy, we wszystkim co w Jezusie widzimy i co słyszymy brzmią te słowa - Ojcze mój umiłowany.
- katecheza [wersja mp3]

III SKRUTYNIUM
- (21.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

"Panie gdybyś tu był, mój brat by nie umarł". W sercu człowieka rodzi się zawsze jakiś sprzeciw przeciwko śmierci. Chrystus wprowadza nas w świat życia. Chrystus, który przechodzi przez śmierć i zmartwychwstaje przeszedł przez śmierć i cierpienie każdego człowieka.
- homilia [wersja mp3]

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ
– (18.03.2010) – HOMILIA – ks. Andrzej Wójcik

Mojżesz modląc się za lud odwołuje się do Bożej miłości. On wie, że Bóg jest miłością, i że kocha ten lud. I tu Mojżesz jest znakiem dla nas, jak trzeba rozmawiać z Bogiem.
- homilia [wersja mp3]

OTWARCIE NA MIŁOŚĆ
- (18.03.2010) – KATECHEZA – ks. Andrzej Wójcik

Dziś, we współczesnym świecie chce się zrobić z człowieka samotną wyspę. Wmawia się mu, że jest wolny, że ma wiele praw, że musi chronić siebie przed innymi, którzy go mogą tych praw pozbawić. Ale my nie jesteśmy w stanie żyć bez innych ludzi…
- katecheza [wersja mp3]

II SKRUTYNIUM
- (14.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Dla niewidomego słowa nabierają większego znaczenia. Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii potrafił słuchać, potrafił rozróżniać głos kłamcy od tego, kto mówi prawdę.
- homilia [wersja mp3]

SYMBOL WIARY
- (11.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

W obrzędzie przekazania wiary nie chodzi o przekazanie wam konkretnego tekstu, jest on dostępny powszechnie. Więc o co chodzi? Przekaz wiary jest daniem życia…
- homilia [wersja mp3]

I SKRUTYNIUM
- (07.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Droga osób dorosłych przygotowujących się do chrztu - Wasza droga - jest podobna do tej, którą pokonała Samarytanka kierując się ku studni, w samo południe. Wy też musieliście wyjść w jakiś sposób z dotychczasowego środowiska, podjąć decyzję, która była decyzją samodzielną, która z dotychczasowych, utartych szlaków wyprowadziła.
- homilia [wersja mp3]

ROZPOZNAĆ SWOJĄ GRZESZNOŚĆ
- (04.03.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: Flp 3, 8-14 ; Ps 16 ; J 15, 9-17
Nam jest czasem niewygodnie z poczuciem własnej grzeszności. Nie lubimy się doszukiwać grzechów i odkrywać ich, bo sprawiają ból.
- homilia [wersja mp3]

OBYM POZNAŁ CIEBIE...
- (04.03.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Obym poznał Ciebie, obym poznał siebie... To jest skrót tego, co dzieje się w Wielkim Poście. Poznanie Boga zawsze prowadzi do poznania siebie.
- katecheza [wersja mp3]

PRAWDA O KRZYŻU
- (18.02.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla Czytań: Pwt 30, 15-20 ; Ps 1 ; Łk 9, 22-25
Dziś w Ewangelii jest podana prawda, która bez szczególnego oświecenie jest niemożliwa do przyjęcia, do zaakceptowania. Jest to prawda o krzyżu, cierpieniu, o odrzuceniu, które spotkały Jezusa, ale które spotkają lub spotykają nas.
- homilia [wersja mp3]

IMIĘ CZŁOWIEKA
- (18.02.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Jakie znaczenie ma imię w naszym życiu? Imię mówi o naszej tożsamości. Wiemy, kim jesteśmy i jakoś czujemy nasze umiejscowienie, nasze bycie w tym świecie.
- katecheza [wersja mp3]

WIARA
- (11.02.2010) - HOMILIA - ks. Szymon Fedorowicz

Sigla czytań: 1 Krl 11,4-13 ; Ps 106 ; Mk 7,24-30
Dla Jezusa jest ważne tylko jedno - wiara. Taką potrzebną wiarę aby otrzymać łaskę oczekiwaną od samego Boga może mieć każdy. Z chwilą kiedy pojawia się Jezus zbawienie staje się dostępne dla wszystkich a religia objawiona otrzymuje charakter uniwersalny. Dla wszystkich.
- homilia [wersja mp3]

WIELKI POST
- (11.02.2010) - KATECHEZA - ks. Szymon Fedorowicz

Jest to okres szczególnie ważny dla katechumenów. To czas przygotowania i oczyszczenia. Czas modlitwy, pokuty i umartwienia.
- katecheza [wersja mp3]

IDŹCIE
- (04.02.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla: 1 Krl 2, 1-4. 10-12 ; 1 Krn 29 ; Mk 6, 7-13
Na każdej Mszy świętej jest wypowiadane do nas słowo - idźcie. Słowo to nie oznacza jakiejś komendy czy rozkazu. Jest to słowo o głębokim znaczeniu. Jest to słowo posłania.
- homilia [wersja mp3]

REALNA OBECNOŚĆ
- (04.02.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Eucharystia i obecność Chrystusa jest rzeczywista i prawdziwa. Tym słowom musimy przeciwstawić słowa - symboliczny czy nawet wirtualny. W jaki sposób Eucharystia jest rzeczywista?
- katecheza [wersja mp3]

DOM BOGA
- (28.01.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 2 Sm 7, 18-19. 24-29 ; Ps 132 ; Mk 4, 21-25
Król Dawid chciał wybudować Bogu świątynię z kamienia. Ale Bóg powiedział do niego, że to On wybuduje mu dom. Jeśli Boga by nie było w tej świątyni, to zamieniłaby się ona w muzeum albo w stylową kawiarnię. A Boga tu nie będzie jeśli nie będzie naszej wiary.
- homilia [wersja mp3]

NAŚLADOWAĆ CHRYSTUSA
- (28.01.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Naśladowanie to kroczenie po śladach. Idę drogą i wiem, że ktoś już tą drogą szedł. Jeśli idę po śladach Chrystusa, to wiem, że ta droga doprowadzi mnie do celu, że jest ona właściwa, że Ten, który nią przeszedł, przeszedł ją całą.
- katecheza [wersja mp3]

DOSTĘP DO JEZUSA
- (21.01.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Czytania: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 ; Ps 56 ; Mk 3, 7-12
Trzeba się zatrzymać nad tajemnicą Jezusa, który jest i Bogiem i człowiekiem. Bogiem, który przyjmuje ograniczenia przestrzeni i czasu, nie chce ich naruszać. Chcielibyśmy ujrzeć oblicze Jezusa.
- homilia [wersja mp3]

ŚWIĄTYNIA
- (21.01.2010) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

W każdym z nas jest tęsknota za domem i pragnienie domu. Tęsknimy za obecnością i miłością i żeby to było trwałe. I to jest właśnie dom.
- katecheza [wersja mp3]

PRAGNIENIE DOBRA
- (14.01.2010) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sigla czytań: 1 Sm 4, 1-11 ; Ps 44 ; Mk 1, 40-45
Nieraz chcielibyśmy mieć taką władzę jak Bóg, byśmy mogli naprawiać zepsuty świat. Ale Bóg zna nasze serca i wie, że w nich oprócz dobra, oprócz piękna, które zostało w nie włożone w momencie stwarzania nas - jest pewna skłonność do złe, do grzechu. Jest to pęknięcie, które jest pychą - czyli działania na własną rękę.
- homilia [wersja mp3]

RODOWÓD JEZUSA
- (17.12.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Od momentu, kiedy Bóg stał się człowiekiem w ten rodowód można wpisać wszystkie imiona wszystkich ludzi na świecie. A to szczególne wpisanie, zakorzenienie dokonuje się w momencie chrztu świętego. Stajemy się wtedy autentycznymi braćmi Jezusa, Jego krewnymi bliżej niż to nawet wynika z więzów krwi.
- homilia [wersja mp3]

TAJEMNICA KRÓLESTWA BOŻEGO
- (17.12.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Jezus i Jego Królestwo będzie zawsze, jak wiemy, w konflikcie z królestwami tego świata. Czym więc jest to Królestwo tego Króla, którego zobaczymy leżącego w żłobie?
- katecheza [wersja mp3]

CHCĘ
- (10.12.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Jedno słowo a zmienia całe życie. O to słowo płynące z serca pyta nas Bóg. Słowo "chcę" nie jest żadnym zamiarem ale decyzją. Od czasu przyjścia Jezusa na ziemię, gwałtownicy zdobywają Królestwo niebieskie - czyli tacy, którzy całym sercem mówią - chcę.
- homilia [wersja mp3]

PÓJŚĆ ZA JEZUSEM
- (10.12.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Jezus zaprasza nas do pójścia za Nim. Kiedy zapraszał do tego Apostołów, nie mówił im, do czego to doprowadzi, nie mówił im, gdzie dojdą - musieli Mu wtedy zaufać.
- katecheza [wersja mp3]

POWOŁANI PRZEZ BOGA
- (03.12.2009) - HOMILIA - ks. bp Jan Szkodoń
Przepraszamy za złą jakość nagrania z przyczyn technicznych.

Każdy z nas jest powołany przez Boga. Najpierw powołani do istnienia, powołani do życia w bliskości z Bogiem tu na ziemi; powołani do wiary, do przyjęcia chrztu, by należeć do mistycznego Ciała Jezusa - Kościoła.
- homilia [wersja mp3]

ODDAĆ ŻYCIE
- (26.11.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

W każdym z nas jest taka tęsknota za uczciwą postawą, za daniem świadectwa prawdzie. Daniel - z dzisiejszego pierwszego czytania - jest znakiem zwycięstwa człowieka, który decyduje się oddać nawet najwyższą wartość życia za prawdę, to znaczy za Chrystusa.
- homilia [wersja mp3]

ZNAK KRZYŻA
- (26.11.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Nie można obok krzyża przejść obojętnie. Albo w niego wierzymy albo musimy go zdjąć. Nie ma innego wyjścia.
- katecheza [wersja mp3]

BÓG I CZŁOWIEK
- (19.11.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Jeśli mówimy Bóg, to najczęściej z tym słowem kojarzymy wszechmoc. Ale jakoś to słowo nie pasuje nam do tego, co mówi dziś Jezus, że nie zostanie kamień na kamieniu po Świątyni Jerozolimskiej. Skoro jest Bogiem, skoro jest Wszechmocny dlaczego temu nie przeciwdziała?
- homilia [wersja mp3]

ŻYJEMY WE WSPÓLNOCIE
- (19.11.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Człowiek jest taką istotą, która nie może żyć bez drugiego człowieka. Nie może żyć od samego początku bez drugiego człowieka bo tak nas Pan Bóg skonstruował. Zostaliśmy stworzeni do bycia w relacji, do dawania siebie drugiemu.
- katecheza [wersja mp3]

CZAS MÓWI O BOGU WCIELONYM
- (12.11.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Sposób odmierzania czasu nieustannie mówi nam ludziom o Bogu, który istniejąc poza czasem właśnie dla człowieka wszedł w czasowe ramy. Wierzący czy niewierzący pisząc czy mówiąc: "mamy 2009 rok..." w domyśle - świadomie czy nie - dodają "od narodzenia Chrystusa" tzn. od momentu, kiedy Bóg zamieszkał w czasie razem z człowiekiem i jako Człowiek. Fakt współistnienia juz teraz w doczesności razem z ponadczasowym, czyli wiecznym Bogiem zobowiązuje do wielkiej odpowiedzialności za każdą chwile życia...
- homilia [wersja mp3]

OCZEKUJEMY TWEGO PRZYJŚCIA
- (12.11.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Każda Eucharystia to oczekiwanie końca świata, czyli powtórnego przyjścia Chrystusa. Właśnie w czasie Eucharystii wypowiadamy pragnienie przyjścia tej chwili. Często czynimy to jednak zupełnie nieświadomie, jakby bezwiednie wypowiadając przewidziane przez liturgię słowa: "...i oczekujemy twego przyjścia w chwale!" Kto naprawdę oczekuje, ten pragnie tego, czego oczekuje. Oby treść tychże słów pokrywała się z treścią wypełniająca nasze serca...
- katecheza [wersja mp3]

RADOŚĆ ANIOŁÓW
- (05.11.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Całe niebo patrzy na jednego człowieka tak, jakby był on jeden na ziemi. I każde jego (moje, twoje) nawrócenie, każdy czyn, w którym przejawia się wybór Boga, wybór Jego woli - wywołuje niezmierną radość.
- homilia [wersja mp3]

WOLNOŚĆ
- (05.11.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Każdy z nas jest wolny. Tym różnimy się od innych istot żywych tu na ziemi. Wolność jest wielkim darem, jaki Bóg nam dał.
- katecheza [wersja mp3]

Z MIŁOŚCI
- (29.10.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Bóg Ojciec, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować...
- homilia [wersja mp3]

DEKALOG - (29.10.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik

Dekalog, 10 Przykazań Bożych to nie jest jakiś punkt dojścia, to nie jest jakiś szczyt bycia chrześcijaninem, ale to jest warunek bycia chrześcijaninem.
- katecheza [wersja mp3]

PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ
- (22.10.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Każda Eucharystia jest takim ogniem, wokół którego gromadzi się wspólnota, która łączy ludzi pragnących zapalić się od niego.
- homilia [wersja mp3]

BOŻE WARUNKI SPOTKANIA
- (22.10.2009) - KATECHEZA - ks. Andrzej Wójcik Wydarzenie spotkania z Bogiem jest wstrząsające. Doświadczenie Jego obecności przemienia życie człowieka...
- katecheza [wersja mp3]

WIARA TO ŻYCIE
- (15.10.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Jezus Chrystus, Bóg Wcielony jest najwyższym i najpełniejszym objawieniem miłości Boga samego. I jeśli On mówi do człowieka - biada - to z pewnością chodzi to o coś bardzo ważnego.
- homilia [wersja mp3]

CZYM JEST WIARA?
- (15.10.2009) - KATECHEZA - Ks. Andrzej Wójcik

Wiara jest po to, by spotkać się z Bogiem żywym i spotkać się zupełnie inaczej z człowiekiem. Wiara jest narzędziem spotkania i komunii z Bogiem samym.
- katecheza [wersja mp3]

JAKI JEST BÓG?
- (08.10.2009) - HOMILIA - ks. Andrzej Wójcik

Chrystus kiedy mówi o Bogu to mówi po to, żeby się z Bogiem spotkać. Bo poznawanie Boga, odkrywanie jaki On jest, prowadzi do spotkania.
- homilia [wersja mp3]