Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4815
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 2
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Etapy formacji
Przygotowanie w katechumenacie trwa cały rok kościelny, czasem rozciąga się nawet na kilka lat. Jest ono nie tylko teoretyczne - chodzi o doprowadzenie do coraz bliższego spotkania z Chrystusem. Do tego, by odpowiedzieć na Chrystusowe "chodź i zobacz", potrzebny jest czas wytrwałej duchowej drogi, czas poznawania Chrystusa w Ewangelii, w Liturgii, by coraz bardziej umieć dostrzegać Go w historii i w życiu osobistym.

Droga poznawania i dojrzewania w katechumenacie ma swoje etapy i obrzędy:Prekatechumenat
To okres wstępnych poszukiwań podejmowanych przez kandydata. Niekiedy trwa dłuższy czas, aż człowiek poprosi Kościół o chrzest. Ze strony Kościoła jest to czas działalności ewangelizacyjnej. Okres ten kończy się zaliczeniem kandydata do grona katechumenów.

Katechumenat Ścisły
Rozpoczyna się obrzędem przyjęcia do katechumenatu zazwyczaj ma to miejsce na początku Adwentu. Katechumen otrzymując znak krzyża i Ewangelię, dwa drogowskazy chrześcijańskie do rozumienia i działania w rzeczywistości dnia powszedniego, próbuje kształtować swoje życie według zasad Chrystusowej Ewangelii, a odkrywając paradoks krzyża, uczy się strzec zaczątków wiary i dawać jej świadectwo.

Długość tego okresu zależy w dużej mierze od indywidualnej sytuacji katechumena. Istotą przejścia przez próg katechumenatu jest to, że odtąd katechumen jest już domownikiem Chrystusa (por. KKK 1249). Prawo kościelne mówi, że już pierwsze wejście w struktury Kościoła powoduje poważne konsekwencje: gdyby katechumen umarł, należy mu się pogrzeb katolicki. Matka-Kościół traktuje go jak swoje dziecko. Otacza miłością i troską, karmi słowem Bożym, wprowadza powoli w tę głęboką tajemnicę, jaką jest Bóg, udziela błogosławieństw, pozwala korzystać z sakramentaliów.

Okres Oczyszczania i Oświecenia
Zapoczątkowany obrzędem wybrania, wprowadza w krótki, ale bardzo intensywny, czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów. Zazwyczaj pokrywa się z wielkopostnym przygotowaniem do uroczystości paschalnych i ma na celu oczyszczenie umysłów i serc, by poznając prawdę o sobie, katechumen bardziej pragnął przylgnąć do Chrystusa. Duchowe i katechizacyjne przygotowanie się katechumenów dopełnia się poprzez skrutynia i obrzędy przekazania Symbolu wiary i modlitwy Ojcze nasz. Uwieńczeniem drogi katechumenalnej jest przyjęcie sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii podczas liturgii Wigilii Paschalnej.

Okres Mystagogii
Jest czasem doświadczania mocy sakramentów, owocowania wiary, jak też pogłębieniem życia sakramentalnego i życia we wspólnocie wiernych. Trwa co najmniej do końca roku kościelnego. Chrzest, który stanowi swoiste uwieńczenie drogi katechumenatu, jest zarazem dopiero początkiem życia sakramentalnego, nowej jakości życia - w komunii z Chrystusem. Neofici potrzebują modlitwy wstawienniczej i konkretnego wsparcia duchowego. Uczestniczą w pierwszym roku neofitatu w regularnych spotkaniach, podczas których przeżywają razem Eucharystię, słuchają Słowa Bożego i mają możliwość podzielenia się radościami i trudnościami życia chrześcijańskiego.

Spotkanie Boga w sakramentach to spotkanie z żywym Chrystusem, który powiedział: "Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mt 28, 20). Świadomość Jego obecności to kamień węgielny naszej wiary i naszego chrześcijańskiego świadectwa. Łaska chrztu, łaska dziecięctwa Bożego, raz nam dana, jest w nas na zawsze. Ale ona nie działa automatycznie - musimy z nią współpracować, aby przynosiła owoce. Nasuwają się słowa poety: "Uczyniwszy na wieki wybór, każdej chwili wybierać muszę" (J. Liebert).