Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie

Strona główna Katechumenat Chrzest dorosłych Życie ośrodka Kontakt
Ośrodek Katechumenalny przy Kościele św. Marka Ewangelisty w Krakowie
 
Nowości, zmiany na stronie...

 

 
Neofici, którzy przygotowywali się w naszym Ośrodku do chrztu, mówią o swojej drodze do Boga…
 
 
Informacje dla osób dorosłych przygotowujących się do chrztu zebrane w jednym miejscu…
 

Spotkania formacyjne neofitów - nie tylko z ostatniego roku - odbywają się we wtorek raz na dwa tygodnie...

 

 
Nagrania i teksty homilii i katechez tematycznych dla przygotowujących się do przyjęcia sakramentów…

 

 

 

 

 
Szczegółowy plan naszego serwisu z możliwością bezpośredniego przejścia do konkretnego działu...

 


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania...

 

 
Zapraszamy do wpisywania się w naszej księdze gości...

 


Odsłony: 4812
Unikalne: 1067
Dzisiaj: 20
Wczoraj: 52
Online: 2
Najwięcej odwiedzin: 18-07-2017 (105)

Webmaster
© 2017 Ośrodek Katechumenalny
w Krakowie

Polityka plików "cookies"

Chrzest dorosłych: Wprowadzenie
Człowiek niesie w sobie pragnienie Nieskończonego, ale mimo wysiłków modlitewnych i ascetycznych znanych wszystkim religiom świata nie jest w stanie pokonać przepaści dzielącej stworzenie od Stwórcy. To Bóg znalazł sposób, by zbliżyć się do człowieka: sam stał się Człowiekiem i doświadczył wszystkiego co ludzkie, aż do śmierci. Ale pokonał śmierć zmartwychwstając i pozostał w założonym przez siebie Kościele, ukrywszy swą obecność i swoje działanie w sakramentach.

Sakramenty są znakami Boga, jakimi przywołuje On do siebie szukającego Go człowieka. Ale odkrycie znaczenia sakramentalnych słów i gestów zawdzięczamy ludziom, którzy już są w Kościele, są uczniami Chrystusa. Ich pośrednictwo, ich posługa wobec szukających niewidzialnego Boga są konieczne. Katechumenat jest kształtem tej posługi. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia (człowiek dorosły przyjmuje łącznie sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii) nie polega na samym wyjaśnianiu dogmatów i przykazań, lecz na kształtowaniu całego życia chrześcijańskiego i wprowadzaniu w praktykę życia obyczajów ewangelicznych.

Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych przeznaczone są dla dorosłych w szerszym znaczeniu tego słowa. Kodeks prawa kanonicznego rozumie dorosłych przeznaczonych do chrztu jako tych, którzy wyszli z wieku dziecięcego i osiągnęli używanie rozumu (KPK 852). We wprowadzeniu teologiczno-pastoralnym podkreśla się, że obrzędy te przeznaczone są dla ludzi dorosłych, którzy już usłyszeli przepowiadanie tajemnicy Chrystusa i pod wpływem Ducha Świętego, świadomie i dobrowolnie szukają Boga żywego oraz wstępują na drogę wiary i nawrócenia.

Akcentuje się tutaj bardzo mocno Bożą inicjatywę i działanie Ducha Świętego na drodze dochodzenia do dojrzałej wiary i przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia, czyli chrztu, bierzmowania i eucharystii. Dzięki działaniu Boga, Jego nieskończonej miłości, człowiek otrzymuje duchową pomoc na okres przygotowania się i przyjęcia sakramentów.

***

Zobacz także: "Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych", Katowice1988 Wprowadzenie ogólne, tekst dostępny na tej stronie.

Znajdziesz tam:

- Godność chrztu
- Obowiązki i czynności przy udzielaniu chrztu
- Rzeczy potrzebne do udzielania chrztu
- Uprawnienia konferencji Episkopatu w zakresie adaptacji
- Uprawnienia szafarza chrztu w zakresie adaptacji


Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych, wprowadzenie teologiczne i pastoralne, tekst dostępny na tej stronie.

Znajdziesz tam:

- Struktura wtajemniczenia dorosłych
- Ewangelizacja i "prekatechumenat"
- Katechumenat
- Okres oczyszczenia i oświecenia
- Sakramenty wtajemniczenia
- Liturgia chrztu dorosłych
- Liturgia bierzmowania dorosłych
- Pierwsze uczestnictwo neofitów w Eucharystii
- Okres "mistagogii", czyli pogłębionego wtajemniczenia
- Posługi i obowiązki
- Czas i miejsce wtajemniczenia
- Czas właściwy, czyli zwyczajny
- Poza czasem właściwym
- Miejsca wtajemniczenia
- Uprawnienia Konferencji Episkopatu w zakresie adaptacji rytuału rzymskiego
- Uprawnienia biskupa w zakresie adaptacji
- Uprawnienia szafarza w zakresie adaptacji