PIERWSZE CZYTANIE (Hbr 12,18-19.21-24)

EWANGELIA (Mk 6,7-13)