Katecheza 18.10.2018
Zapraszamy do posłuchania katechezy z katechumenalnego spotkania